Tukiperheet

Tukiperhe voi olla yksi suunnitelmallisen tuen muoto, joka järjestetään yhdessä kunnan sosiaalitoimen kautta. Pelastakaa Lapset tarjoaa tukiperhetoimintaa kunnille ostopalveluna. Kun lapsi tai nuori tarvitsee lastensuojelun tai sosiaalihuollon asiakkaana tukiperheen, ota yhteyttä lähimpään Pelastakaa Lasten aluetoimistoon. Ammatillinen tukiperhe on tarkoitettu vahvempaa tukea tarvitseville ja Kotouttava tukiperhe ilman huoltajaa Suomeen tulleille ja maahanmuuttajaperheille.

Näin kunnan sosiaalityöntekijänä haet tukiperhettä:

  • Tee hakemus asiakasperheen kanssa Pelastakaa Lapsille
  • Pelastakaa Lasten työntekijä tutustuu lapseen ja hänen perheeseensä
  • Pelastakaa Lapset etsii lapselle ja perheelle sopivan tukiperheen, jonka jälkeen lapsi ja hänen perheensä tutustuvat tukiperheeseen

Hyvä tietää toiminnasta

  • Pelastakaa Lapset valmentaa ja valitsee turvalliset tukiperheet toimintaan
  • Tukiperheet allekirjoittavat järjestön sitoumuksen lasten suojelemiseksi väkivallalta ja hyväksikäytöltä
  • Pelastakaa Lasten työntekijät tukevat lasta, vanhempia ja tukiperhettä tukisuhteen aikana
  • Tukiperheille järjestetään myös täydennyskoulutusta
  • Mahdollisuuksien mukaan järjestämme leirejä, pien- ja vertaisryhmiä, sekä virkistystapahtumia tukiperheille, lapsille ja heidän vanhemmille

Lisää tietoa tukiperhetoiminnasta saat sosiaalitoimistostasi tai soittamalla oman alueesi Pelastakaa Lasten aluetoimistoon.