SILTA-ohjaajakoulutus

SILTA-ohjaajakoulutus on ammatillinen täydennyskoulutus (30 op). Se on tarkoitettu lastenkotien omahoitajille, perhehoidon työntekijöille sekä muille lasten ja perheiden kanssa asiakastyötä tekeville. SILTA-toimintamalli on lastenkotityön lisäksi sovellettavissa työvälineeksi erilaisiin lastensuojelun konteksteihin, kuten avohuollon perhetyöhön tai perhehoitoon.

SILTA-ohjaaja tukee vuorovaikutussuhteita huostaanotetun lapsen, tämän biologisen vanhemman ja lapsen omahoitajan/sijaisvanhemman välillä. SILLAN rakentamisen tavoitteena on lapsen elämäntarinan eheytyminen.

”Merkityksellisin asia, minkä omaksuin SILTA-ohjaajakoulutuksesta, on omakohtainen kokemus kohdatuksi tulemisesta.  Tämä lisäsi ymmärrystäni kohtaamisen merkityksestä myös asiakastyössä. Olen myös sisäistänyt reflektoinnin merkityksen ja käytän sitä työssäni itseni, asiakkaiden ja työkavereiden kanssa.” SILTA-ohjaaja

SILTA-ohjaajan koulutus antaa valmiuksia asiakkaiden kohtaamiseen ja osallistamiseen myös omaohjaajan töissä lastenkodin arjessa. Koulutus tuo myös valmiuksia traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Ennen kaikkea koulutus lisää ymmärrystä vuorovaikutussuhteiden ja kohtaamisen merkityksestä asiakastyössä.

Koulutuksen sisältö

Teoreettiset viitekehykset:

 • Lapsi keskiössä ja lapsen osallisuus
 • Perheterapeuttisuus
 • Dialogisuus
 • Narratiivisuus
 • Reflektointi
 • Traumat ja vakauttaminen
 • Mentalisaatio
 • Tietoinen läsnäolo

Koulutuksen kuuluu:

 • lähiopetuspäivät (14 pv)
 • yhteistoiminnalliset, osallistavat menetelmät vietynä omaan työyhteisöön
 • alan kirjallisuuteen tutustuminen
 • itsenäinen työskentely
 • oman sukupuun ja elämänjanan työstäminen ja kokemus niiden jakamisesta pienryhmässä
 • SILTA-ohjaajana toimiminen: tapaamisten suunnittelu, toteutus, videointi ja arviointi

Koulutuksen aikana sain teoreettisten viitekehysten kautta vahvistusta, että voin luottaa tapaani tehdä työtä ja millä on oikeasti väliä.”  SILTA-ohjaaja

Lue myös: