Toiminta-ajatus ja henkilöstö

Toiminta-ajatus ja henkilöstö

Pelastakaa Lasten lastenkodeissa tehdään ammatillista kuntouttavaa työtä kodinomaisissa puitteissa.

Ritvalan arjessa runkona ovat yhdessä luomamme säännöt ja rakenteet. Kullekin viikonpäivälle on omat, toistuvat käytänteensä, joiden lisäksi päiviämme rytmittää samana toistuva aikataulu. Omaohjaajuus on keskeinen työmenetelmä lapsen kanssa työskentelyssä ja hänen ikätasoisessa kasvun tukemisessa. Ritvalassa jokaisella lapsella on kaksi nimettyä omaohjaajaa. Omaohjaajan kanssa lapsi viettää säännöllisesti aikaa ja omaohjaaja pyrkii löytämään lapselle häntä miellyttäviä ja kehitystään tukevia harrastuksia.  Lapsen osallisuutta tuetaan monin keinoin, mm. viikoittaisissa yhteisökokouksissa käsitellään lasten tuottamat ideat Ritvalan arjen kehittämiseksi.

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä osa Ritvalan toimintaa. Kunkin lapsen asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovitaan perheen kanssa tehtävästä työstä. Perheitä kannustetaan tulemaan vierailulle Ritvalaan. Heitä varten on myös yöpymismahdollisuus, jotta kasvatuskumppanuus lasten vanhempien ja Ritvalan aikuisten välillä vahvistuisi. Arjen yhteydenpidon lisäksi Ritvalassa tarjotaan perheelle mahdollisuus osallistua SILTA -työskentelyyn lapsen, lapsen vanhempien/läheisten ja omaohjaajan kesken.

Henkilöstö

Ritvalassa työskentelee kahdeksan hengen moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat johtaja, vastaava ohjaaja sekä kuusi ohjaajaa. Kaikilla työntekijöillä on sosiaali- tai terveysalan koulutus sekä vuosien kokemus lastensuojelun sijaishuollosta. Työnantaja järjestää työntekijöille säännöllisesti ammattitaitoa ylläpitävää täydennyskoulutusta ja tukee henkilöstön oma-aloitteista kouluttautumista työn ohessa.

Työryhmän vahvuuksina näemme toiminnallisuuden ja aktiivisuuden sekä pitkän kokemuksen lastensuojelun sijaishuoltotyöstä. Perheiden kanssa tehtävä työskentely ja kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa ovat vahvuuksiamme. Henkilökunnan turvallisuus-, lääke- ja ensiapukoulutukset ovat ajan tasalla. Ryhmätyönohjaukset toteutuvat säännöllisesti kuukausittain, joiden lisäksi työntekijöille on mahdollistettu yksilötyönohjaukset. Pelastakaa Lapset ry:n ylilääkäri, nuorisopsykiatri Kirsi Kettunen toimii työryhmän konsultoijana ja ylilääkärin konsultaatioita järjestetään työryhmällemme kuukausittain.