Toiminta-ajatus ja työryhmä

Toiminta-ajatus ja työryhmä

Pärske on 7-paikkainen kodinomainen erityisnuorisokoti luonnonkauniilla paikalla Vantaanlaaksossa. Tilat ovat viihtyisät ja ruoka valmistetaan pääosin itse nuorten toiveet huomioiden.  Jokaisella nuorella on oma huone, jonka hän voi sisustaa omanlaisekseen. Arjessamme korostuu yksilöllisyys, yhteisöllisyys, läsnäolo, ammatillisuus sekä tiivis perhetyö. Nuori saa tukea harrastuksiin, opiskeluun, ihmissuhteisiin sekä itsenäistymiseen. Nuorella on kaksi nimettyä omaohjaajaa.

Pärskeen työryhmän erityisosaamisalueena on 12-18 vuotiaiden sijaishuoltoa tarvitsevien ja neuropsykiatrisesti erityistarpeisten tai lievästi kehitysvammaisten nuorten kuntouttava hoito- ja kasvatustyö. Työryhmän viikoittaiset kasvatuskokoukset varmistavat, että koko henkilökunta on arjessa tietoinen kaikkien nuorten asioista ja pystyy hoitamaan kaikkien asioita. Ammattitaitoinen ja työstään innostunut työyhteisö takaavat nuorille turvallisen kasvuympäristön sekä eheyttäviä kokemuksia.

Yksilöllistä hoitoa ja kasvatusta tuetaan yhteisöllisellä arjella. Pärskeen toiminta on yhteisöllistä, tavoitteena on edistää nuoren mahdollisuuksia oppimiseen, oman toiminnan hallintaan ja henkilökohtaiseen vastuuseen vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Vahvat yhdessä sovitut struktuurit turvaavat toimivan kuntouttavan arjen.

Pärskeessä on avoin ilmapiiri ja nuorten, työntekijöiden ja vanhempien keskinäinen kunnioitus.  Nuori ja vanhemmat ovat osallisia nuorta koskevan arjen suunnitelmien teossa, toteutuksessa ja arvioinneissa.   Pesäpuun 2019 toteuttamassa vertaisarvioinnissa Pärske sai 4,5* viidestä.

Pärskeessä asuva nuori: ”Pärske on kiva paikka, siel on kiva asua. Siel on hyvät säännöt ja ilmapiiri muitten nuoren ja ohjaajien kanssa. Välillä tulee riitoja mutta ne selvitetään ja sovitaan.”

Henkilöstö

Pärskeessä työskentelee 9,75 hengen moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat Pärskeen ja erityislastenkoti Kaislan yhteinen johtaja, vastaava ohjaaja, seitsemän ohjaajaa (joista yksi on sairaanhoitaja) sekä 100% ja 50% yöhoitajat.

Pärskeen työryhmän erityisosaamisalueina on sijaishuoltoa tarvitsevien ja neuropsykiatrisesti erityistarpeisten tai lievästi kehitysvammaisten nuorten hoito- ja kasvatustyö, johon kaikki Pärskeen työntekijät ovat käyneet tarvittavan erikoistumiskoulutuksen. Työryhmän ammatillista työotetta tukevat viikoittaiset kasvatuskokoukset sekä kuukausittaiset työryhmäpäivät, ryhmätyönohjaukset, yksilötyönohjaukset sekä nuorisopsykiatrin konsultaatiot. Pärskeen työryhmä on kehittämismyönteinen ja käyttää työnkehittämispäivien lisäksi mielellään aikaa tehdyn työn arviointiin ja jatkuvaan kehittämiseen.

Kuva: Jussi Helttunen