Toiminta-ajatus ja henkilöstö

Toiminta-ajatus ja henkilöstö

Kaislan toiminta on lapsilähtöistä. Toiminnassamme pidämme tärkeänä:

  • lapsen kuulemista
  • lapsen osallisuutta
  • yksilöllisyyttä
  • yhteisöllisyyttä
  • jatkuvuutta ja hyväksyvää ilmapiiriä
  • perheen huomioimista

Palvelua ja hoitoa suunnitellaan sekä arvioidaan yhdessä lapsen, hänen vanhempiensa, läheisensä ja tarvittaessa laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on lapsen oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat lapsen ja perheen toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet.

Työmme on pääsääntöisesti arjen elämistä lapsen kanssa, millä luodaan turvallisuudentunnetta. Toistuva, yksilöllinen vuorokausi- ja viikkorytmi luo turvalliset rajat ja auttaa lasta ennakoimaan omaa elämäänsä. Päivittäiset heräämiset, kouluunlähdöt, ruokailut ym. rytmittävät arkea. Tavoitteenamme on muodostaa fyysinen ja psyykkinen turvallisuuden tila, jossa lapsi tai nuori pystyy ottamaan vastuuta ja huolehtimaan asioistaan.

Työskentelemme avoimessa yhteistyössä huoltajien, sosiaalityöntekijöiden, ammatillisten verkostojen ja läheisverkoston kanssa. Toimimme yhteistyössä koulun, terveydenhuollon ja muiden asiakkaan ammatillisten verkostojen kanssa. Työskentelyssä käytetään arjen vahvan tuen lisäksi lapsen ja hänen huoltajien tilanteeseen ja tavoitteisiin sopivia asiakastyön menetelmiä, joiden käyttöön henkilökunnalla on asiaankuuluvat koulutukset.

Henkilöstö

Kaislan toiminnassa olevalla osasto Ilveksessä työskentelee kymmenen hengen moniammatillinen tiimi: johtaja, vastaava ohjaajaa, 8 sosiaali- tai terveydenhuoltoalan koulutuksen saanutta ohjaajaa, joista yksi sairaanhoitaja. Koko henkilökunta osallistuu meille räätälöityihin koulutuksiin, joiden tavoitteena on vahvistaa henkilökunnan neuropsykiatrista- ja psykiatrista osaamista. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseksi jokaisella työtekijällä on mahdollisuus henkilökohtaiseen työnohjaukseen. Lisäksi työryhmälle on ryhmätyönohjaus.