Perhekuntoutus ja henkilöstö

Perhekuntoutus ja henkilöstö

Pelastakaa Lasten perhekuntoutusyksiköissä tehdään suunnitelmallista, avointa ja yksilöllistä perhekuntoutusta ammatillisin menetelmin.

Perhekuntoutuksen tavoitteena on lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen vahvistuminen ja vanhemman mentalisaatiokyvyn kehittyminen. Lastensuojelun toimintana kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että lapsen etu, osallisuus ja turvallisuus taataan kaikissa olosuhteissa.

Perhekuntoutukseen tullaan sosiaalityöntekijän lähetteellä. Varaamme perheelle ajan tutustumiskäynnille, jossa yhdessä perheen kanssa katsomme tilat ja kerromme kuntoutuksen sisällöistä, toimintatavoista ja säännöistä. Kuuntelemme ja kartoitamme perheen omia ajatuksia, toiveita ja tavoitteita. Mikäli perhe kokee olevansa valmis ja halukas sitoutumaan työskentelyyn, sovimme yhdessä  sosiaalityöntekijän kanssa muuttopäivän ajankohdasta.

Suvikummussa eletään tavallista lapsiperheen arkea, mitä rytmittävät säännölliset ruokailut, ulkoilu- ja leikkihetket, lasten lepohetket ja lapsen iän mukainen hoito ja huolenpito. Lapsi on kuntoutuksessa pääosassa ja peilaamme lapsen tarpeita suhteessa vanhemmuuteen kaiken aikaa. Pyrimme turvaamaan lasten päivähoidon ja koulunkäynnin jatkuvuuden kuntoutuksen aikanakin.

Arjen vahvan tuen lisäksi käytämme monia erilaisia menetelmiä yksilöllisesti perheen tilanne ja tarpeet huomioiden. Alkuvaiheen työskentelyssä pääpainona on tutustuminen perheeseen ja motivointi tulevaan muutostyöskentelyyn sekä havainnointi ja arviointi perheen vahvuuksista ja haasteista. Kuntoutuksen aikana käymme yksilö- ja perhekohtaisia keskusteluja ja perheen vuorovaikutusta tuetaan monin tavoin. Vahvistamme niitä asioita, jotka jo toimivat ja etsimme yhdessä ratkaisuja pulmatilanteisiin.

Yhteisölliset toiminnat ovat myös tärkeä osa kuntoutusta. Jokaviikkoinen yhteisökokous, yhteinen päivällinen ja ryhmätoiminnat antavat mahdollisuuden jakaa vanhemmuuden haasteita toisten perheiden kanssa. Kuntoutukseen kuuluu myös yhteisöllisiä retkiä ja tapahtumia.

Henkilöstö

Työryhmäämme Suvikummussa kuuluu 6 perheohjaajaa, kaksi yöhoitajaa, yksikön vastaava/sosiaalityöntekijä sekä yhteinen johtaja lastenkoti Suvilinnan kanssa. Kaikilla perheohjaajilla on AMK-tasoinen tutkinto joko sosiaali- tai terveysalalta. Moniammatilliseen työryhmään kuuluvat mm. perheterapeutti, sairaanhoitaja ja sosionomeja. Ammatillisen koulutuksen lisäksi työntekijöillä on monenlaista täydennys- ja menetelmäkoulutusta. Yksittäisten koulutusten lisäksi Pelastakaa Lapset ry järjestää työntekijöiden yhteisiä koulutuksia ja vertaistapaamisia muiden yksiköiden kanssa. Työryhmämme saa säännöllistä konsultaatiota järjestön omalta  nuorisopsykiatrilta kuukausittain.

Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan säännöllisen ryhmä- ja yksilötyönohjauksen sekä tiimipäivien avulla.