Perhehoidossa kohtaamme jokaisen lapsen ja perheen yksilönä ja räätälöimme tuen tarpeiden mukaan niin seesteisissä kuin haastavissa tilanteissa

Pelastakaa Lapset on luotettu ja vahva perhehoidon toimija. Saamme sekä sijaisvanhemmilta että kuntien sosiaalitoimilta kiitosta ja myönteistä palautetta erityisesti ammattitaidosta, pysyvistä sosiaalityöntekijöistä sekä tavoitettavuudesta. Huolellisella arvioinnilla ja kokeneiden työntekijöidemme avulla varmistetaan, että jokaiselle lapselle löytyy sopiva sijaisperhe ja jokainen sijaisperhe saa riittävän ja tarkoituksenmukaisen tuen lapsen sijoituksen aikana.

Perhehoidon tukemme perustuu lapsen ja hänen läheistensä vuorovaikutussuhteiden tukemiseen sekä ymmärrykseen lapsen kiintymyssuhteiden vaikutuksesta hänen käyttäytymiseensä ja tapaansa olla vuorovaikutuksessa.

Perhehoidon tuen piirissä olevat sijaisperheet tulevat osaksi Pelastakaa Lasten lastensuojelutyön kokonaisuutta ja verkostoa, ja tuessa hyödynnetään järjestön valtakunnallista asiantuntemusta. Perhehoitoa tekevät sosiaalityöntekijät, perheohjaajat ja muut ammattilaiset ovat saaneet muun muassa PRIDE-valmentajakoulutuksen sekä koulutusta sijoitettujen lasten kiintymyssuhteiden ja vuorovaikutuksen tukemiseen. Työntekijöillämme on lisäksi monipuolista menetelmäosaamista mm. perheterapeuttista osaamista ja vuorovaikutuksen havainnoinnin ja tukemisen osaamista. Käytettävissä on myös lastensuojelun lakimiespalvelun tuki sekä säännölliset lastenpsykiatrin konsultaatiot.

Olemme kouluttaneet kokeneita sijaisvanhempia mentoreiksi uusille tai haastavissa tilanteissa eläville sijaisperheille.  Mentorit tukevat sovitusti perhettä vertaistukeen sekä kokemusasiantuntijuuteen perustuen. Tarjoamme perhehoitajillemme myös ryhmätyönohjausta sekä vertaistukea ja täydennyskoulutusta. Lastenkodissamme toimiva ilta- ja yöpäivystys auttaa sijaisperheitä puhelimitse virka-ajan ulkopuolella.

Lapsen sijoittajakunta voi ostaa Pelastakaa Lapsilta joko jatkuvaa lapsen perhehoidon tukea (perhehoidon tuki tai perhehoidon vahva tuki) tai erillisellä toimeksiannolla tukea tai arviointia lapsen tai perheen tilanteesta vaativissa perhehoidon tilanteissa (kts. muut perhehoidon palvelut).

Perhehoidon vahvaa tukea käytetään aina sijoituksen alkuvaiheessa. Tarvittaessa vahvaan tukeen voidaan siirtyä lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan yhteistyössä kunnan kanssa.