Tukea, arviointia ja työnohjausta moniin lastensuojelun ja perhehoidon tilanteisiin

Pelastakaa Lasten sosiaalityöntekijät ovat erikoistuneet perhehoidon ja adoption erityiskysymyksiin ja kykenevät arvioimaan ja tukemaan perheitä haastavissakin tilanteissa joko lyhyt- tai pitkäaikaisesti. Aluetoimistojen sosiaalityöntekijät tekevät toimeksiannosta lasten sijoitustilanteisiin ja sijaishuoltoon liittyviä tehtäviä, kuten sijaisvanhempien tukemista ja ohjaamista, työnohjausta ammattilaisille ja sijaisvanhemmille, konsultointia sekä arviointikokonaisuuksia lausuntoineen.

Sijaisvanhempien vanhemmuuden tuki ja ohjaus

Annamme sijaisvanhemmille tukea ja ohjausta erilaisissa perhehoidon tuen tarpeissa, jotka voivat liittyä esimerkiksi lapseen, parisuhteeseen, sijaisvanhemmuuteen tai yhteistyöhön lapsen vanhempien tai ammattilaisten kanssa

Vanhemmuuden arviointi tai lapsen elämäntilanteen arviointi

Sosiaalityöntekijät ja perheohjaajat työskentelevät parityönä lastensuojeluun liittyvissä vanhemmuuden arvioinneissa tai lapsen tilanteen arvioimista vaativissa tilanteissa. Sosiaalityöntekijät antavat pyydettäessä lausunnon tilanteesta tai suosituksen jatkosta tai tuen tarpeesta. Esimerkiksi silloin, kun on syntynyt huoli lapsen tilanteesta sijaisperheessä, voivat perhehoidon sosiaalityöntekijät arvioida tilannetta ja työskennellä tilanteessa niin, että vältetään sijoituksen katkeaminen.

Sijaisvanhempien tai ammattilaisten työnohjaus tai konsultointi

Aluetoimistojen työnohjaajakoulutuksen saaneet sosiaalityöntekijät antavat työnohjausta ammattilaisille ja sijaisvanhemmille. Ammattilaisille suunnatut konsultaatiot ja arvioinnit voivat liittyä esimerkiksi vaikeisiin lastensuojelun sijoitustilanteisiin, kuten huostaanotto- tai huostaanoton purkutilanne tai sijaishuollon muutostilanteen arviointiin.

Syntymävanhempien tai muiden läheisten kanssa työskentely perhehoidon tukemiseksi

Huostaanotto ja lapsen sijoitus on aina kriisi niin vanhemmille kuin läheisillekin. Vanhemmat ja läheiset tarvitsevat tietoa ja ymmärrystä perhehoitoon liittyvistä kysymyksistä, kuten jaetusta vanhemmuudesta ja yhteydenpitoon liittyvistä asioista. Aluetoimistojen sosiaalityöntekijät voivat tukea vanhempia ja läheisiä tässä prosessissa joko yksilökohtaisesti tai VOIKUKKIA- vertaisryhmien avulla.

SILTA-työskentely lapsen elämäntarinan eheytymiseksi

Perheterapeuttiseen viitekehykseen perustuvan mallin avulla tuetaan huostaan otetun lapsen elämäntarinan eheytymistä vuorovaikutuksessa lapsen, lapsen vanhempien ja sijaishuoltopaikan välillä. SILTA –työtä toteutetaan lastenkodeissa ja perhehoidossa.

Läheisverkosto- ja sukulaissijoituksiin liittyvä arviointi ja valmennus

Sukulais- ja läheissijoituksiin liittyvissä tilanteissa tarvitaan usein arviointia ja valmennusta räätälöiden tilanteen vaatimalla tavalla. Sosiaalityöntekijät hoitavat näitä tilanteita toimeksiannon mukaisesti.