Koulutukset kuntien sosiaalitoimille

 1. Salassa pidettävät tiedot ja moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet lastensuojelun palvelukentässä

 • Salassa pidettävien tietojen käsittely sekä vaitiolovelvollisuus
 • Moniammatillinen yhteistyö ja tietojen vaihto päivähoidossa, perusopetuksessa, terveydenhoidossa sekä sosiaalitoimessa
 • Yleiset perusteet salassa pidettävän tiedon antamiseen yhteistyökumppaneille sosiaalitoimessa
 • Salassa pidettävien tietojen antaminen omatoimisesti toiselle viranomaiselle
 • Lakisääteiset moniammatilliset työryhmät ja tietojen vaihto
 1. Lastensuojelulakikoulutus

 • Lastensuojelun järjestäminen: kuntien järjestämis- ja kustannusvastuu avohuollossa, sijaishuollossa sekä jälkihuollossa
 • Edunvalvonta lastensuojelussa
 • Lastensuojelun rajoitustoimenpiteet ja päätöksenteko
 • Perhehoitajalakiin tulleiden muutosten vaikutus lastensuojelussa
 • Lastensuojelulain mukaiset kirjaamiskäytännöt sekä päätöksenteko
 1. Uudistuvan esitutkinta- ja pakkokeinolain vaikutuksia lastensuojelutyössä

 • Lasten kohtelu esitutkinnassa ja sosiaalitoimen rooli
 • Esitutkintaperiaatteet ja sosiaalitoimen tiedonsaantioikeus
 • Puhevallan käyttö esitutkintaprosessissa
 • Alle 15-vuotiaan lapsen (epäillyn) rikollisen teon johdosta suoritettava esitutkinta lastensuojelutoimenpiteiden selvittämistarpeen vuoksi
 • Vajaavaltaisen laillisen edustajan läsnäolo kuulustelussa
 • Sosiaaliviranomaisen edustajan osallistuminen alaikäisen lapsen kuulusteluun

Koulutukset kouluille ja päiväkodeille

 1. Päivähoito- ja perusopetuslakikoulutus

 • Vastuu lapsesta ja virkavastuu varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja alkuopetuksessa
 • Salassapitovelvoite ja kirjaussäännöt
 • Milloin tehdään lastensuojeluilmoitus, miten toimia jos epäilee lapsen joutuneen rikoksen uhriksi
 • Rajojen asettaminen lainmukaisesti koulussa ja päiväkodissa
 • Lapsen kiinnipitäminen
 • Moniammatillinen yhteistyö ja salassapitovelvoite päivähoidon perusopetuksen sosiaalitoimen ja terveydenhuollon välillä
 1. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

 • Opiskelijahuollon järjestäminen
 • Yksilökohtaisen opiskelijahuollon toteuttaminen
 • Opiskelijahuollon rekisterit ja salassapito
 • Opiskelijahuollon ohjaukseen ja valvontaan liittyvät kysymykset

Koulutusta kaikille lasten parissa työskenteleville

 1. Lapsen oikeudet ja sosiaalinen media

 • Kuvien ja tarinoiden julkaiseminen netissä – jaettua elämää, suomalaisen sosiaalisen median maisema
 • Lasten yksityisyyden suoja sosiaalisessa mediassa.
 • Lainsäädännön määrittämät julkiset tiedot ja salassa pidettävät tiedot (esim. kouluun liittyvien asiakirjojen julkaisu,
 • Lastensuojeluasiakirjojen julkaisu
 • Huoltajan juridinen rooli lasta koskevan tiedon luovuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.
 • Oikeusturvakeinot ja mahdollisuudet reagoida omien tietojen julkaisemiseen sosiaalisessa mediassa.
 • Lasten oikeudet suhteessa huoltajaan, yksityisen henkilöt oikeudet, viranomaisen oikeudet.
 • Verkkokiusaamisen eri muodot sekä juridiset mahdollisuudet puuttua asiaan. Keskustelua ja kysymyksiä aiheeseen liittyen.

Koulutukset on mahdollista tilata omaan kotikuntaan. Jos olette kiinnostuneita tilaamaan koulutuksen, ottakaa yhteyttä: maria.haarajoki@pelastakaalapset.fi. Lisätietoja ja hintatiedustelut myös puhelimitse: 050 417 8972.