Itsenäistymisen tuki ja tuettu asuminen

Palvelu on tarkoitettu 16-25 vuotiaille nuorille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista asumispalvelua, mutta tarvitsevat tiivistä tukea pärjätäkseen itsenäisesti omassa kodissa. Pelastakaa Lasten itsenäistyminen tuen ohjausta, voidaan toteuttaa sekä nuoren omaan asuntoon että Pelastakaa Lasten omistamiin asuntoihin. Vuokrasopimuksen Pelastakaa lasten asuntoihin tekee nuori tai hänen laillinen huoltajansa.

PROSESSI
 • Aloitusneuvottelu
  • Sovitaan työskentelyn tavoitteista ja tarkoituksesta sekä keinot niihin pääsemiseksi
  • Sovitaan työskentelyn toteutuksesta ja mahdollisista lisäohjaustunneista
  • Sovitaan arvioinnista
 • Työskentelyjakso
  • 5h / vko ohjausta + mahdolliset lisätunnit
  • 3 kk jaksoissa
  • Työskentelystä tehdään kausikoosteet säännöllisesti
 • Työskentelyn lopetus suunnitelmallisesti
TAVOITTEET

Työskentelyn tavoitteena on edistää nuoren toimijuutta, elämänhallintaa ja omatoimisuutta. Tavoitteena on nuoren pärjääminen itsenäisessä asumisessa. Tuki on määräaikaista.

TOTEUTUS

Nuoren ja hänen verkostojensa kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Palveluun on mahdollista liittää myös ryhmämuotoista tukea. Tuen ja ohjauksen määrä määritellään yksilöllisesti nuoren tarpeista lähtöisin sosiaalityöntekijän tekemän suunnitelman pohjalta.

HENKILÖKUNTA

Itsenäistymisen tukea tekee kaksi työntekijää ja he ovat osa kotiin tehtävien palveluiden tiimiä. Koulutukseltaan työntekijät ovat sosionomi (AMK) ja opistoasteinen nuorisotoiminnan ohjaaja, jolla on myös seksuaalineuvojan koulutus. Kummallakin on vankka lastensuojelutyön kokemus, yhteisömenetelmistä, verkostotyöstä ja muusta perheiden kanssa tehtävästä työstä.

Työote on avoin, dialoginen, yhteistoiminnallinen ja asiakkaita osallistava. Työntekijöiden tukena toimii tiimin vastaava (sosionomi YAMK), psykiatrian säännölliset konsultaatiot ja työnohjaus. Kotiin tehtävien palveluiden tiimiin kuuluu myös perheterapeutti.

Tutustu työntekijöihimme tästä 

Meillä on tilaa aloittaa ennen kesää 1-2 asiakkuutta.