Ammatillinen tukihenkilö
PROSESSI:
 • Aloitusneuvottelu
  • Sovitaan työskentelyn tavoitteet ja tarkoitus sekä keinot niihin pääsemiseksi
  • Sovitaan työskentelyn toteutuksen reunaehdot
  • Sovitaan arvioinnista
 • Työskentelyjakso
  • Toteutetaan 3 kk:n jaksoissa
  • Työskentelystä tehdään kausikoosteita säännöllisesti
 • Työskentelyn lopetus suunnitelmallisesti
TAVOITTEET

Työn tavoitteena on edistää ja tukea lapsen tai nuoren myönteistä kehitystä ja vahvistaa oma toiminnan ohjausta sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

TOTEUTUS

Ammatillista tukihenkilötyötä tehdään asiakkaiden arjessa ja omassa toimintaympäristössä ja se perustuu tukihenkilön ja tuettavan luottamuksellisen suhteeseen. Työote on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä tukemista ja ohjaamista. Työ on aina tavoitteellista ja tähtää asiakkaan omien voimavarojen ja myönteisen kehityksen vahvistamiseen.

HENKILÖKUNTA

Ammatillista tukihenkilötoimintaa tekee kaksi työntekijää ja he ovat osa kotiin tehtävien palveluiden tiimiä. Koulutukseltaan työntekijät ovat sosionomi (AMK) ja opistoasteinen nuorisotoiminnan ohjaaja, jolla on myös seksuaalineuvojan koulutus. Kummallakin on vankka lastensuojelutyön kokemus, yhteisömenetelmistä, verkostotyöstä ja muusta perheiden kanssa tehtävästä työstä.

Työote on avoin, dialoginen, yhteistoiminnallinen ja asiakkaita osallistava. Työntekijöiden tukena toimii tiimin vastaava (sosionomi YAMK), psykiatrian säännölliset konsultaatiot ja työnohjaus. Kotiin tehtävien palveluiden tiimiin kuuluu myös perheterapeutti.

Tutustu työntekijöihimme tästä 

Meillä on nyt mahdollisuus aloittaa 1-2 asiakkuutta.