Pohjois-Suomen aluetoimisto

Pohjois-Suomen aluetoimisto sijaitsee Oulun torilla, Rantakadulla ja palvelemme Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueiden asiakkaita. Voit tarkistaa hyvinvointialueisiin kuuluvat kunnat tästä. Aluetoimistossa työskentelee 19 työntekijää ja aika ajoin myös hanketyöntekijöitä.

Pohjois-Suomen aluetoimistossa tuotetaan kuntien ja lapsiperheiden tarpeisiin monenlaisia palveluja; loma – ja tukiperhetoimintaa, tukihenkilötoimintaa, sporttikummitoimintaa, perhehoitoa ja adoptiotoimintaa sekä erilaisia asiantuntijapalveluja. Teemme ehkäisevää, sosiaalihuoltolain mukaista sekä lastensuojelun työtä tiiviissä yhteistyössä kuntien viranomaisten sekä eri lastensuojelun toimijoiden kanssa.

Vapaaehtoiset perheet ovat meille tärkeä yhteistyökumppani toiminnoissamme. Rekrytoimme ja valmennamme jatkuvasti uusia lomakoteja, tukiperheitä ja tukihenkilöitä voidaksemme tarjota lapsille ja perheille laadukasta tukea:

Toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille tarjoamme jatkuvan tuen, järjestämme vertaisryhmätoimintaa sekä täydennyskoulutus- ja virkistyspäiviä.

Tarjoamme myös ammatillista tukiperhetoimintaa sekä yhteisöllistä ryhmätoimintaa. Toiminta palvelee erityisesti lastensuojelun ja sosiaalihuollon lapsia, jotka tarvitsevat vapaaehtoisten perheiden sijaista enemmän tukea ja ammatillista huolenpitoa.

Lastensuojelun perhehoidossa ja adoptiotoiminnassa toimintaamme ohjaa lapsen oikeus turvallisiin kiintymyssuhteisiin. Valmennamme ja tuemme sijaisperheitä tarpeen mukaisesti sekä järjestämme koulutus- ja virkistyspäiviä sijaisperheille. Adoptiotoimintamme sisältää sekä adoptiovanhemmiksi haluavien että adoptioon luovuttamista harkitsevien vanhempien neuvonnan ja adoption jälkeisen seurannan ja tuen. Lisäksi meiltä voi pyytää ammattitaitoisten sosiaalityöntekijöiden perhekohtaisia arviointeja tai konsultaatiota erilaisiin lastensuojelun tilanteisiin, kuten olosuhdeselvityksiin.

Yhteystiedot