Lasten ja nuorten lähiympäristöön vietävä tuki on matalan kynnyksen henkilökohtaista tukea lapselle, jolla on koulunkäynnin haasteita henkilökohtaisista syistä, esim. neuropsykiatrisista haasteet, haasteet sosiaalisissa tilanteissa, tunne-elämän häiriöt, tai tuen puuttumisesta johtuen. Asiakkaalle nimetään oma työntekijä joka jalkautuu lapsen/nuoren läheisverkostoihin, ja pyrkii näin vaikuttamaan koulunkäynnin motivaation kasvuun sekä varmistamaan ikätasoisen osallisuuden erilaisiin arjen toimintoihin.

Tuen palveluun pääsee oman kunnan palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa kouluikäisen lapsen sosiaalisia sekä tunne-elämän taitoja sekä madaltaa koulunkäynnin haasteellisuutta.

Työskentelyä on 1-5 kertaa viikossa, lapsen/nuoren tarpeen mukaan. Työskentely on konkreettista kouluun saattamista, läksyjen teossa tukemista, läheisten ohjausta lapsen tukemisessa, sekä yhteyden pitämistä läheis- ja viranomaisverkostojen kanssa.

Kevyt tuki sisältää 1-2 tapaamista viikossa ja vahva tuki 3-5 kertaa, tuen tarvetta mukautetaan lapsen/nuoren tarpeen mukaan yhdessä palvelun ostajan kanssa sopien.

Mahdollisuus aloittaa 1-2 asiakkuutta syksyllä 2022.

Yhteydenotot

Katri Horuz, kotiin tehtävien palveluiden tiimin vastaava

050-4769 248

katri.horuz@pelastakaalapset.fi