Työkaluvinkit: Valmistaudu tapaamiseen

Työkaluvinkit: Valmistaudu tapaamiseen

TIETOA PALVELUISTA SUORAAN LAPSELLE!

On tärkeää, että työntekijä tekee työtään ja toimintaansa tutuksi lapsille. Tapoja on monia!
Koulukuraattori voi kiertää luokissa tervehtimässä oppilaita. Lapsille voi myös suunnata toiminnan esittelyjä ja materiaaleja sellaisiin paikkoihin, joista lapset tiedon huomaavat tai sitä etsivät.

Pelastakaa Lapset ry:ssä on käytössä esimerkiksi lapsille suunnattu Sporttikummitoiminnan esittely, joka tukee lapsen tiedonsaantia sekä lapsen ajatusten kuulemista palvelun alussa. Materiaalin sisällön ohella on tärkeä miettiä, mistä lapset tiedon löytävät ja saavat! Tieto tarjolla olevasta avusta täytyy viedä lasten ulottuville myös poikkeusoloissa. Tutustu Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena -hankkeen vinkkeihin.

Ota lapset mukaan ideoimaan toiminnan esittelyä ja sitä, mitä kautta muut lapset voivat tietoa tavoittaa. Voit pyytää palvelua käyttäneitä lapsia tekemään mainoksen lapselle, joka miettii kannattaako palvelua käyttää. Näin lasten mielestä tärkeät asiat tulevat näkyviin. Voit myös kysyä niiltä lapsilta, jotka eivät käytä palveluita, millaisia mielikuvia heillä on ja mistä paikasta he tietoa etsisivät, jos tarvitsisivat apua. 

Omasta työstä kannattaa tehdä kuvaus, jolla voi kertoa lapsille mitä oma työ pitää sisällään, milloin ja miten lapsi voi hakeutua. On hyvä olla materiaalia myös omaan työhön liittyvistä asioista lapsille ymmärrettävässä muodossa: millaisia asioita siihen liittyy, esimerkiksi salassapito- ja vaitiolovelvollisuus tai ilmoitusvelvollisuus. Käytä kuvia tukena ja selitä vaikeat sanat ja käsitteet. Tätä kuvausta voit hyödyntää tiedottamisessa sekä ensimmäisillä tapaamisilla lapsen kanssa.

HENKILÖKOHTAINEN KUTSU LAPSELLE

Ennen tapaamista kannattaa laittaa lapselle henkilökohtainen kutsu. Ennen tapaamista, lapset toivovat ja tarvitsevat tietoa:

  • Kuka sinä olet?
  • Miksi lapsi kutsutaan tapaamiseen?
  • Milloin ja missä tavataan?
  • Mitä tapaamisella tehdään?
  • Keitä tapaamisessa on paikalla?

Lapsen jännitystä voi lieventää laittamalla kuvan työntekijästä tai tapaamispaikasta, jossa näkyy vaikkapa leluja tai pelejä.  Jotkut lapset toivovat, että jo kirjeessä kerrotaan, että tapaamisella on lupa kertoa omista asioista ja mielipiteistä, mutta olla myös puhumatta. Käytä Papunet Kuvatyökalun kuvia tukena ja vältä vaikeita käsitteitä tai selitä mitä ne tarkoittavat.

Kutsun yhteyteen on mahdollista laittaa lapselle myös tehtävä, jolla lapsi voi itse jo kertoa jotain itsestään. Esimerkiksi hymynaamamittari: miltä tuntuu tulla tapaamiselle. Voit hyödyntää myös Näin haluan tutustua -työkaluamme! 

Täältä löydät valmiita etukäteismateriaaleja.

KUVITETTU TYÖSKENTELYN TAI  TAPAAMISEN RUNKO

Tee lapselle piirros tai Papunet -kuvatyökalun avulla kuvitettu runko lapsen työskentelystä tai ensimmäisestä tapaamisesta. Näin sinun tulee mietittyä jo etukäteen, miten asioita lapselle kuvaat ja lapsi saa tietoa ymmärrettävällä tavalla, mistä on kyse.

KARTOITA JA KUUNTELE LAPSEN TARPEITA JA TOIVEITA ENNAKKOON

Onko sinun mahdollisuus jo ennen työskentelyn alkua kuunnella lapsen omia ajatuksia hänen tarpeistaan ja toiveistaan?  Lapsi saa tällöin mahdollisuuden kysyä niistä asioista, jotka häntä mietityttävät ja kertoa itsestään jo jotain. Aikuiselle syntyy mahdollisuus huomioida alusta asti lapsen omia tarpeita ja toiveita. Ennen lasten vertaisryhmien alkua olemme lähettäneet lapsille lyhyen sähköisen  kuvitetun ennakkokyselyn tai tehneet sen yhdessä tutustumiskäynnillä. 

ESIMERKKI:

Olet aloittamassa X ryhmässä.  Olemme iloisia, että olet tulossa ryhmään. Meille on tärkeää, että sinulla on kivaa ja saat esittää myös omia toiveitasi. Siksi haluamme kysyä sinulta muutaman kysymyksen! 

  1. Millä mielellä tulet ryhmään?

HYMYNAAMAKUVAT

  1. Mistä asioista tykkäät?

KUVAT TEKEMISESTÄ

  1. Lempiruokasi

AVOIN VASTAUS

  1. Inhokkiruokasi

AVOIN VASTAUS

  1. Haluatko kysyä tai tietää jotain juuri nyt?

AVOIN VASTAUS 

ESIMERKKIKUVAT KAHDESTA KYSELYSTÄ