Työkaluvinkit: Kysy palaute

Työkaluvinkit: Kysy palaute

PALAUTTEEN KERÄÄMISEN JA YHDESSÄ ARVIOINNIN TYÖKALUT

Olemme koonneet alle yksinkertaisia tapoja kysyä lapsen palautetta tapaamisesta sen aikana tai jälkeen.

Peukkupalaute, hymynaamat ja kuvakortit

Lapset voivat antaa palautetta tapaamisesta tai tapaamisen aikana tehdyistä tehtävistä jA tapaamisilla tapahtuneista asioista näyttämällä peukkua ylös, alas tai viistottain, osoittamalla sopivaa hymynaaman kuvaa tai valitsemalla vaikkapa säätilakorteista sopivan.

Jos sinulla on kuvitettu tapaamisen runko, voitte käydä tapaamisen lopussa lapsen kanssa tapaamista läpi niin, että lapsi valitsee eri kohtiin peukun, hymynaaman tai säätilan. Näin saat tietoa, mikä tapaamisella tuntui hyvältä ja mikä ei. Syvennä kysymällä haluaako lapsi kertoa, miksi valitsi tietyn tunnetilan.

Asteikkotehtävät

Voit piirtää paperille asteikon 1-10. Pyydä lasta näyttämään asteikolta esimerkiksi Mitä lapselle kuuluu juuri nyt (1 huonoa ja 10 erittäin hyvää). Voit käyttää asteikkoa myöhemmin ja huomata lapsen kanssa, että tilanne muuttuu tai säilyy ennallaan.  

Asteikkotehtävät voi tehdä myös liikkuen. Huoneen toisessa päässä on tosi hyvä ja toisessa päässä tosi huono.  

Pienten kanssa toimiva tapa on myös pohtia, millainen lapsen oma huoli on kooltaan: onko se muurahaisen, siilin, karhun vai sinivalaan kokoinen? Tapahtuuko huolen koossa muutoksia?  

Minun mielestäni kuvat

Minun mielestäni kuvat eli Ilojen aurinko, Harmitusten haamu ja Toiveiden puu toimivat hyvin myös palautteenkeruussa. Ilojen aurinkoon voi kirjoittaa, piirtää tai liimata kuvia asioista, jotka ovat tuntuneet hyvältä, harmitusten haamuun asioita, jotka tuntuvat kurjilta, toiveisiin asioita joita haluaisi olevan tai tapahtuvan.  

Lataa kuvat »

Lasten kanssa luotu mainos tai kirje 

Lapsiryhmissä olemme yhdessä lasten kanssa ideoineet mainoksia palveluista toisille lapsille. Kun lapset itse saavat valita mitä mainokseen tai kirjeeseen laittavat, tulee esiin se, mikä lapsille itselleen on jäänyt mieleen.  

Lapsille tehdyt kyselyt

Myös lasten kanssa voi käyttää kyselyitä, kunhan kysymysten sanavalintoihin ja toteutustapaan kiinnittää huomiota ja tekee siitä lapsiystävällisen.  

Kyselyitä voi tehdä sähköisinä tai paperisina. Moni lapsi tykkää vastata omalla puhelimellaan palautekyselyihin.  

Kun toteutat kyselyä lasten kanssa: 

  • Kerro, että kaikki lapsen ajatukset ovat tärkeitä 
  • Käytä yksinkertaista kieltä  
  • Kuvita kysely tukemaan kysymyksiäsi 
  • Pidä kysely riittävän lyhyenä 
  • Käytä hymynaamoja vastausvaihtoehtoina väitteissä 
  • Hyödynnä mielikuvitusta kysymyksissä sekä toteutuksessa: käsinukke voi toimia haastattelijana 
  • Painota että ei ole vääriä vastauksia. 

Lue lisää vinkkejä täällä »

Hyväksi havaitut kysymykset

Hyvien kysymysten esittäminen on tärkeää. Kysymykseen voi vastata lapsen valitsemalla tavalla: kertomalla, kirjoittamalla, piirtämällä tai näyttämällä kuvista.  

Lasten kanssa olemme käyttäneet seuraavia kysymyksiä tapaamisten tai ryhmien päätteeksi:  

Haluatko tulla tänne uudestaan? 

Suosittelisitko tätä kaverille, jolla olisi samanlaisia asioita mielessä kuin sinulla? 

Jos olisit taikuri, mitä taikoisit tänne! 

Muista että kaikenikäiset lapset voivat antaa palautetta. Kaksivuotias lapsi kertoi perhetuvalla meille, että haluaisi jäädä yöksi, kun täytimme kuvien avulla Toiveiden puuta!