Palautemittareiden kehittäminen lasten kanssa

Palautemittareiden kehittäminen lasten kanssa

ONNISTUMISEN MITTAREIDEN JA LAATUKRITEEREIDEN LUOMINEN LASTEN KANSSA

Olemme luoneet yhdessä lasten kanssa onnistumisen mittareita ja laatukriteereitä erilaisiin palveluihin ja toimintoihin. Mittarit on luotu ensin kartoittamalla lasten kokemuksia toiminnallisin tehtävin ja kyselyin. Lisäksi on havainnoitu lasten toimintaa. Lapsilta kootun tiedon pohjalta on syntynyt väitteitä, joita on testattu yhdessä lasten kanssa.

ESIMERKKI 1. Onnistumisen mittari ohjattuun vapaa-ajantoimintaan  on syntynyt iltapäivätoiminnassa ja hyvinvointikeskuksessa tavattujen lasten kanssa opitun pohjalta.

Lataa Onnistumisen mittari »

ESIMERKKI 2.

Tsekkauslista onnistuneeseen palvelukohtaamiseen lapsen näkökulmasta on syntynyt 7-12-vuotiaiden lasten kehittäjäryhmässä yhdessä Pelastakaa Lapset ry ja Tampereen ensi- ja turvakoti ry.

 • Aikuinen huomasi ja huomioi minut!
 • Tiesin miksi tapaamisella ollaan.
 • Sain tietoa mitä tapaamisen aikana tapahtuu.
 • Aikuinen oli minua varten paikalla.
 • Aikuinen kysyi minulta asioista.
 • Aikuinen kuunteli minua.
 • Aikuinen ei pakottanut minua osallistumaan tai puhumaan asioista, joista en halunnut.
 • Tapaamisella tehtiin asioista, joista tykkäsin.
 • Tapaamisella oli mahdollisuus leikkiä tai pelata.
 • Minulla oli turvallinen olo.

ESIMERKKI 3.

Lapsilta opitun pohjalta on luotu yhdessä lasten kanssa laatukriteerit, jotka ohjaavat Pelastakaa Lapset ry:n tukihenkilö- ja sporttikummitoimintaa.  

 1. ”Ole minusta kiinnostunut ja tutustu minuun huolella” 
 2. ”Näe minut sellaisena kuin olen” 
 3. ”Ole jutuissa mukana ja tee yhdessä minun kanssa” 
 4. ”Anna minulle aikaasi ja uusia kokemuksia” 
 5. ”Tue minua, jos minulla on paha mieli tai kurja olo”