Unelmieni perhekeskus

Unelmieni perhekeskus

Olemme saaneet Arjesta voimaa -hankkeen (2018-2020) aikana tutustua lasten ajatuksiin siitä, mikä perhekeskustoiminnassa on heille tärkeää.

Lapsia on kuultu asiakastutkimuksen kautta yhdessä Lempäälän kunnan perhetupien ja perhetyön ammattilaisten kanssa
sekä Lastensuojelun Keskusliiton Perheet Keskiöön -hankkeen osallisuusviikolla toteutetun lapsiystävällisen kyselyn kautta. Kysely suunniteltiin yhdessä Perheet Keskiöön -hankkeen ja Minua kuullaan -hankkeen kanssa.

Lempäälän asiakastutkimuksen pohjalta syntyi lasten luomat laatusuositukset perhetupatoiminnalle:
Lasten laatumittari A3

Lasten ajatuksia unelmien perhekeskustoiminnasta koottiin myös videon muotoon!

Lasten ja nuorten ajatuksia perhekeskustoiminnasta löydät myös Perheet Keskiöön -hankkeen koostamasta tiedostosta, johon on koottu osallisuusviikon tuloksia: Perheet-keskioon-Lasten-ja-nuorten-kokemuksia-palveluista-ja-toiminnasta-johon-he-osallistuivat