Ero on munkin juttu!

Ero on munkin juttu!

Mikä auttaa lasta vanhempien erotilanteessa?

Järjestimme vanhempiensa eron kokeneille 7-10-vuotiaille lapsille Suomen Kasperin kanssa yhteisen kehittämispäivän, jossa kuulimme eroryhmiin aiemmin osallistuneiden lasten näkökulmia siitä, mikä heitä on auttanut vanhempien erotilanteessa ja sen jälkeen. 

Kehittämispäivä vahvisti jo aiemmin koottua tietoa lasten toiveista ja kokemuksista.  Sen pohjalta haluamme nostaa esiin lasten seuraavat toiveet: 

 1. Joskus aikuiset sanoo, että ero ei oo lasten juttu, mutta kyllä se vaan on! 
 2. Vanhemmat eivät saa taistella ja riidellä jatkuvasti!  Se on tosi rankkaa, jos niin tapahtuu. 
 3. Lapsen pitää saada elää lapsuuttaan: leikkiä ja tehdä itselle mielekkäitä asioita erosta huolimatta. 
 4. Lapsella on oikeus saa säilyttää itselle tärkeät ihmiset ja asiat elämässä
  Esimerkiksi yhteydenpito molempiin vanhempiin tehdään mahdolliseksi ja mieluiten helpoksi lapselle. Sen voi tehdä helpoksi lasten mielestä esimerkiksi muuttamalla lähelle, näkemällä pitkiä aikoja lomilla tai olemalla yhteydessä viestein, videopuheluin ja soitoin.  
 5. Lapsen tulee saada lohdutusta läheisiltä erouutisen kuultuaan. Pitää antaa aikaa sulatella. Voisiko vanhemmat jäädä yhdeksi yöksi vielä ja lohduttaa?  Aikuinen voi lohduttaa esimerkiksi, kun sanoo: Ei oo mitään hätää, kaikki järjestyy. 
 6. Lapsen pitää saada tietoa muun muassa eron syistä, jotta ei syytä itseään ja on mahdollisuus ymmärtää. Tietoa myös siitä, mitä muutoksia omaan elämään tulee ja millaiset tunteet ovat tavallisia erotilanteissa. Lisäksi lapsille suunnattuja palveluita pitää markkinoida lapsille itselleen.  
 7. Lapsen elämässä on ihmisiä, jotka kuuntelevat, kysyvät, yrittävät ymmärtää ja uskovat. Tai jos ei ole, sellaisia pitäisi järjestääIhmisiä, joihin voi luottaa.  
 8. Lapsille tulee järjestää vertaisryhmiä, joissa on mahdollisuus kuulla muiden lasten kokemuksia vanhempien erosta ja puhua muille, jos haluaa. Vertaisryhmissä myös ulkoilu, ruoka, leikit esim. majan rakennus ovat tärkeitä!  
 9. On tärkeää, että vanhempien uudet kumppanit kohtelevat lasta hyvin, eivätkä ole esimerkiksi salaisesti ilkeitä tai ikäviä.  
 10. Voit tutustua myös blogikirjoitukseemme sekä siihen MITÄ yhteiskehittämisen päivässä teimme.  

Lue lisää: www.suomenkasper.fi/ajankohtaista/taa-ero-on-munkin-juttu/