Palvelupolku lapsen silmin

Palvelupolku lapsen silmin

Tavoite: 

Pelastakaa Lasten ehkäisevissä toiminnoissa eli tukihenkilö-, sporttikummi-, lomakoti ja ehkäisevässä tukiperhetoiminnassa haluttiin tutustua lasten ja heille tärkeiden aikuisten (vanhemmat, vapaaehtoiset ja työntekijät) näkökulmiin toiminnasta. Miltä toiminnot näyttävät lapsen ja hänelle tärkeän aikuisen silmin katseltuna? Millaiset asiat toiminnassa luovat hyvän olon ja osallisuuden kokemuksia ja millaista on hyvältä tuntuva tuki? Mikä toiminnassa on toimivaa ja missä asioissa meidän pitäisi toimia toisin 

Toteutus:  

Lasten ja heille tärkeiden aikuisten ajatuksiin lähdettiin tutustumaan asiakastapaamisten sekä erilaisten virkistyspäivien ja perheille järjestettyjen tapahtumien yhteydessä Näin lasten ei tarvinnut erikseen tulla kehittämiseen mukaan, vaan se tapahtui muun mukavan yhteisen toiminnan yhteydessä.  

Toteutuksessa oli mukana myös sosiaalityön käytännön harjoittelua tekeviä opiskelijoita, jotka järjestivät lapsille mukavia kehittämistapaamisia ja dokumentoivat nämä toiminnan kehittämisen tueksi.  

Lasten ajatuksia kerättiin muun muassa kuvakollaasin, piirrosten, juttelun ja erilaisten leikkien ja toimintapisteiden avulla. Lapsilta saatiin mm. ideoita siihen, miten uuden vapaaehtoisen ensinäkemisessä tai jo ennen tapaamista voisi lievittää jännitystä. Lapset muistuttivat siitä, että heille aikuisten käyttämät sanat eivät ole aina ymmärrettäviä. Lapset kertoivat myös hyviä ideoita siitä, miten tukisuhteen voi päättää kivalla tavalla. Tässä näet palvelupolun lapsen silmin katsottuna ja lapsen näkökulmasta tärkeät kohdat: 

Opit:  

Kehittämisen myötä ymmärrettiin paremmin lasten näkökulmaa palvelusta ja osattiin kohdentaa työn painotusta paremmin siihen, minkä lapset kokivat tärkeäksi.  

Lapsilta opitun, tapaamisten ja keskustelujen pohjalta syntyi Saan osallistua ja vaikuttaa –työkirja. Se on suunnattu ehkäiseviin toimintoihin mukaan hakeville lapsille, vanhemmille ja vapaaehtoisille. Työkirjassa ehkäiseviä palveluita on tarkasteltu lapsen silmin. Kirjasen avulla lapsi saa tietoa ja mahdollisuuden kertoa itselleen tärkeistä asioista. Tavoitteena on, että lapsikin voi vaikuttaa tukisuhteen kulkuun. Työkirjassa on yhdistettynä palvelupolkutyöskentelyä ja myönteisen tunnistamisen toimintatapaa 

Mukana yhteiskehittämisessä olivat vuosien 2019–2021 aikana Pelastakaa Lasten aluetoimistojen ehkäisevien toimintojen työntekijät sekä toimintaan osallistuvia lapsia, vanhempia ja vapaaehtoisia. Arjesta voimaa –hankkeesta mukana olivat Reetta Kalliomeri, Katja Mettinen ja Janica Laimio. Lisäksi lasten tietoa kokosivat ansiokkaasti Elena Karppinen ja Tuuli Valo.