Lasten näkökulmia hankekehittämiseen

Lasten näkökulmia hankekehittämiseen

Tavoite: 

Pelastakaa Lapset ry:n Arjesta voimaa – hankkeen aikana kokeiltiin lasten ohjausryhmää. Tavoitteena oli oppia lapsilta, mikä heille luo hyvää oloa ja kokemusta osallisuudesta, harjoitella lapsikeskeistä toimintaa, tunnistaa lasten tekemiä aloitteita paremmin sekä kokeilla ja testata tutun lapsiryhmän kanssa hankkeessa kehitettäviä materiaaleja, esimerkiksi kyselyitä ja työkaluja.  

Toteutus: 

Toiminnan haluttiin olevan osa lasten arkea niin ettei se kuormittaisi lapsia ja perheitä. Toimintaan haluttiin kaikenlaisia lapsia. Ehdottoman tärkeänä nähtiin, että toiminnan pitää olla lapsille kivaa. Toiveena oli myös pitkäkestoisuus, jotta lapsiin voitaisiin tutustua yksilöinä sekä ryhmän jäseninä. Ohjausryhmäksi valikoitui tätä taustaa vasten kolmentoista lapsen päiväkotiryhmä. Lapset kasvoivat hankkeen aikana ekaluokkalaisiksi.  

Vaikka ohjausryhmä ei sanana kuulosta kovin lapsikeskeiseltä, vaan siitä voisi tulla mielikuva edustuksellisesta lapsiryhmästä kokoushuoneessa istumassa, toteutuksessa keskityttiin lapsille kivaan toimintaan ja lapsille tärkeisiin aiheisiin. Ryhmän nimi ei myöskään häirinnyt lapsia, eivätkä he halunneet sitä muuttaa toiminnan aikana, vaikka siihen tarjottiin mahdollisuus. Nimeä oleellisempaa lapsille olivat selvästi kohtaamiset, hetkeen tarttuminen ja yhdessä tekeminen. Hankkeessa saatiin seurata kyseisten ihanien lasten kasvua ekaluokkalaisiksi asti. Lapset ottivat tutustumisen myötä yhä isompaa roolia toiminnan ideoijina ja toteuttajina. Alkuun lapset odottivat havaintojen mukaan enemmän aikuisten aloitteita.   

Alusta saakka pyrittiin välittämään lapsille tietoa siitä, miksi heitä halutaan tavata. Lapsille lähetettiin kuvallisia kirjeitä jokaista tapaamista ennen ja tervehdyksiä myös silloin, kun tapaamisia ei pystytty järjestämään koronan johdosta.  

Käsiteltävät teemat liittyivät lasten omiin näkökulmiin siitä, milloin lapsella on hyvä olla sekä lapsen oikeuksiin. Lapset toivat itse aiheita tapaamisiin omien mielenkiinnon kohteiden ja arkensa kautta, mutta aikuiset myös ehdottivat aiheita. Lapsille oli tärkeää leikkiä, askarrella, jutella ystävyydestä, kertoa omista mielenkiinnon kohteistaan, perheenjäsenistään, kivoista ja tyhmistä asioista päiväkodissa sekä loma-aikoina tehdyistä asioista. Lisäksi lasten kanssa testailtiin hankkeessa kehitettyjä menetelmiä, kuten esimerkiksi lapsiystävällisiä kyselyitä. 

Opit:  

Kokemukset olivat myönteisiä sekä lasten että aikuisten näkökulmasta. Hankkeen aikuisilla säilyi kosketus lasten arkeen päiväkotiympäristön kautta ja pidemmän tutustumisen kautta saatiin syvennettyä monia hankkeen keskeisiä teemoja. Lasten ohjausryhmä ideoi tai kokeili monia Arjesta voimaa –hankkeen aikaisia tuotoksia, mutta ennen kaikkea muistutti aikuisia siitä, mistä lapsikeskeisessä toiminnassa on kyse ja miten tärkeää on leikkiä, jutella ja iloita yhdessä! 

Toiminnan aikuisina toimivat Arjesta voimaa -hankkeen työntekijät Katja Mettinen ja Reetta Kalliomeri. Lämmin kiitos Jyväskylän kaupungin lapsille ja aikuisille yhteistyöstä.