Lapsivaikutusten arviointia lasten kanssa –opas

Lapsivaikutusten arviointia lasten kanssa –opas

Haluatko varmistua siitä, että päätökset ovat lapsen edun mukaisia? Mietitkö, miten voisit kuulla lapsia osana päätöksentekoa?

Lapsivaikutusten arviointi on työkalu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämään lapsen edun arviointiin. Sen avulla voidaan selvittää, millaisia hyötyjä tai haittoja erilaisilla lapsiin kohdistuvilla päätöksillä on.

Haluamme tukea lasten näkemysten kuulemista ja huomioimista osana päätöksentekoa ja laadimme käytännöllisen oppaan lapsivaikutusten arvioinnin tekemiseen lasten kanssa. Oppaassa keskitymme siihen osaan lapsivaikutusten arvioinnin prosessia, jossa kuullaan lapsia. Oppaan tavoitteena on kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että kaikenikäisten ja erityisesti pienten, noin 3–12-vuotiaiden lasten kuuleminen toteutuu lapsiystävällisillä tavoilla ja erityisen haavoittuvassa asemassa ja elämäntilanteessa elävät lapset huomioidaan osana lapsivaikutusten arviointia.

Huolellisesti toteutettuna lasten kuulemisen tilanteet voivat tuoda kaikille osapuolille paljon iloa sekä onnistumisen ja yhteisen oppimisen kokemuksia. Ne voivat myös johtaa eettisesti kestäviin ja vaikuttaviin päätöksiin. Haluammekin oppaalla rohkaista heittäytymään mukaan lasten maailmaan ja kokemuksiin! Alta voit ladata oppaan suomeksi, englanninkielisen version löydät täältä!