Toivon ja turvan luominen

Mikä luo toivoa ja turvaa elämään?

Turvallisuus on jokaisen lapsen perusoikeus kuten YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 19. artiklaan on kirjattu: “Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä.”

Olemme tavanneet 7-12-vuotiaita lapsia, joilla on kokemuksia perheväkivallasta.  Tapaamiset on toteutettu yhdessä Tampereen ensi- ja turvakodin Perhekulma Puhurin ja Pelastakaa Lasten Arjesta voimaa –hankkeen kesken. Lapset ovat kuvanneet taiteen, keskustelujen ja tehtävien kautta millaiset asiat, sanat ja teot elämässä ovat tuoneet heille toivoa ja turvaa.

Haluamme tuoda lasten kokemustietoa näkyväksi, jotta voimme kehittää parempia palveluita ja auttaa lapsia, joiden perusoikeutta turvallisuuteen on loukattu.

Ihmiset, jotka eivät jätä

Lasten kokemusten mukaan toivoa ja turvaa elämässä ovat vahvistaneet ihmiset, jotka ovat kulkeneet rinnalla, tarjonneet lohtua, iloa ja tukea. Tällaisia ihmisiä ovat lasten kertoman mukaan vanhemmat, sisarukset ja ystävät. Vanhemmat voivat auttaa olemalla läsnä, lohduttamalla, ottamalla syliin, kysymällä mikä on hätänä, jos lapsi vaikuttaa surulliselta. Oloa voi helpottaa myös kiva yhdessä tekeminen.

“Kun olen ollut yksin, olet tullut lohduttamaan minua. Ottanut syliin ja kysynyt, mikä minulla on.”

Ystävistä puhuttaessa moni lapsi pitää tärkeänä, että voi olla oma itsensä. Pelkästään tieto toisen olemassaolosta on tärkeää lasten mielestä. Lapset ovat kuvanneet myös ulkopuolisuuden, erilaisuuden ja yksinäisyyden kokemuksia. Eräs lapsi unelmoi, että hänellä olisi ihminen, joka ei koskaan jättäisi häntä. Lasten toivon ja turvan taidenäyttelyn teoksissa oli esillä ihmiset, ystävät ja rinnalla kulkijat, joista kaikilla ei ollut kasvoja.

”Ystävät, jotka ei feikkaa.” 

Palvelut, joissa lapset huomioidaan ja lapsille hymyillään

Lähellä olevien ihmisten lisäksi lapset ovat ryhmässä tuoneet esiin palveluiden ja niissä työskentelevien aikuisten merkityksen. Puhurin työntekijöistä muistetaan hymyt, lapsen huomioiminen vaikkapa kekseillä. Lapset muistavat joulutunnelman, joulumuistamiset, yhteiset leikit ja pelit työntekijän kanssa. Lapset myös kertovat, että heillä oli hauskaa.

Kaikki ryhmän lapset kokivat itselleen tarjotun yksilötyön myönteisenä. Lapset pystyivät kertomaan omalle työntekijälle asioistaan ja he kokivat, että työntekijät pyrkivät auttamaan lapsia, jotta heille olisi parempi olo.

“Lapsen olosta voi tehdä helpon, kun kysyy, onko kaikki hyvin ja haluatko kertoa murheesi. Kysyä haluaako lapsi leikkiä jotain.”

Kehittäjäryhmän aikana on vahvistunut vertaisuuden merkitys. Jo hyvin ryhmän alusta asti lapset ovat jakaneet kokemuksia ja ajatuksia elämänsä asioista. Lapset ovat kokeneet, että ryhmän aikana yksinäisyys on vähentynyt ja uusia ystävyyssuhteita syntynyt.

“Enää en ole yksin!”  

Lasten mielestä väkivaltaa kokeneiden lasten auttamiseen tarvitaan muun muassa
1. turvallisia paikkoja,
2. ihmisiä, jotka ovat lasta varten ja kuuntelevat kaiken sekä
3. ryhmiä ja tiloja, joissa voi olla stressaamatta mistään.

Taiteen ja luonnon voima

Ryhmän lapset kertoivat, että kun olo on ikävä, niin luova tekeminen auttaa. Tunteita voi purkaa ja pahaa oloa lieventää maalaamalla, musiikkia kuuntelemalla tai kirjoittamalla. Ryhmäläisiä yhdistää kiinnostus taiteelliseen ilmaisuun.

Esiin on noussut eläinten ja luonnon voima. Lemmikin silittäminen ja lähellä olo helpottaa, kun on surua. Lemmikki voi myös puolustaa ja nuolla kyyneleet. Moni lapsi tuo esiin luonnon, metsän, meren tai vuodenaikojen merkityksen itselleen.

“Koira nuolee kyyneleet ja puolustaa kun muut tulee lähelle. Olen sen lähellä ja siitä tulee hyvä ja turvallinen olo.”

Oikeus olla pelkäämättä ja kokea olevansa kaunis

Lapset ovat todenneet, että lapsella on oikeus olla pelkäämättä, itkeä, leikkiä, kokea olevansa kaunis ja hyvä. Nämä ovat lasten mielestä tärkeitä lasten oikeuksia.

Meidän tulee jatkaa ymmärryksen lisäämistä ja viestin eteenpäin viemistä, jotta nämä oikeudet voisivat toteutua yhä useamman lapsen elämässä.

Lapset unelmoivat läheistensä kanssa turvallisesta ja viihtyisästä kodista, lemmikkieläimistä, tavallisesta arjesta, rakkaudesta ja ystävyydestä.