Toivon ja turvan luominen

Mikä luo toivoa ja turvaa elämään?

Turvallisuus on jokaisen lapsen perusoikeus kuten YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 19. artiklaan on kirjattu:
“Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä.”

Olemme tavanneet kehittäjäryhmässä 7-12-vuotiaita lapsia, joilla on kokemuksia perheväkivallasta. Ryhmä on toteutettu yhdessä Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n kanssa.

Lapset ovat kuvanneet taiteen, keskustelujen ja tehtävien kautta millaiset asiat, sanat ja teot elämässä ovat tuoneet heille toivoa ja turvaa. Haluamme tuoda lasten kokemustietoa näkyväksi, jotta voimme auttaa lapsia entistä paremmin.

Lataa työkirja: Perheväkivaltaa kokeneet lapset toiminnan kehittäjinä