Asiaa lapsilta -video on koostettu lasten omien ja aitojen näkökulmien pohjalta lapsille järjestetyistä toiminnallisista työpajoista vuonna 2016.  Työpajat olivat osa Pelastakaa Lasten Läheltä tueksi -kehittämishankkeessa 2013-2017 kehitettyä Lasten yhteisöllistä ryhmätoimintaa. Työpajoissa oli mukana yhteensä 19 lasta, iältään 7-15 vuotta. Lapset vastasivat mm. piirtämällä ja kirjoittamalla seuraaviin kysymyksiin:

  • mikä on lapsille tärkeää
  • millainen on hyvä lapsuus
  • milloin lapsilla on hyvä olla
  • miksi aikuisen pitää kuunnella ja katsoa lasta

Videota voit vapaasti hyödyntää videota innostamaan ja herättämään lapsinäkökulman huomioimisen!

Lasten ääni aikuisille -video on tehty 4-6 -luokkalaisten lasten kanssa osallisuutta käsittelevien toiminnallisten työpajojen tuloksena. Lapset pohtivat, missä asioissa he haluaisivat olla osallisia ja milloin aikuisen tulisi kuunnella heidän mielipidettään. Näistä ajatuksistaan lapset valitsivat tärkeimmät videolle ja miettivät videon toteutustavan itse. Video on toteutettu Keuruun kaupungin, Pelastakaa Lasten ja Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (KSLAPE-hanke) yhteistyönä vuonna 2018.

Videota voit vapaasti hyödyntää esimerkiksi sen miettimiseen, mitkä kaikki asiat ovat lasten mielestä lasten asioita ja missä heitä pitäisi siten kuulla!