Kokemuksia perheväkivaltaa kokeneiden lasten kehittäjäryhmästä

Kokemuksia perheväkivaltaa kokeneiden lasten kehittäjäryhmästä

Tavoite:  

Pelastakaa Lapset Arjesta voimaa -hankkeella ja Tampereen ensi- ja turvakoti ry:llä oli vuosina 2019–2020 yhteinen kehittäjäryhmä perheväkivaltaa kokeneille 7–12-vuotiaille lapsille. Ryhmän tavoitteeksi asetettiin etukäteen väljästi lapsilta oppiminen parempien palveluiden kehittämiseksi ja ryhmään osallistuvien lasten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen.  

Toteutus: 

Ryhmä kokoontui usean tunnin tapaamisiin yhteensä seitsemän kertaa. Alun perin ryhmän kesto oli lyhyempi, mutta lasten toiveesta sitä jatkettiin. Lapsia yhdisti kokemus perheväkivallasta, kokemus avun saamisesta väkivaltakokemuksen käsittelyyn, halu osallistua ryhmään ja huoltajalta saatu lupa ja tuki ryhmään osallistumiseen. Ryhmätoiminnassa olivat mukana osittain myös vanhemmat ja sisarukset. 

Ryhmää ei strukturoitu etukäteen, vaan ryhmän toimintatavat ja tarkemmat sisällöt ideoitiin yhdessä siihen osallistuneiden lasten kanssa. Ryhmästä tiedotettiin lapsia ja vanhempia kirjeellä ja lapsille tuttu työntekijä myös kertoi mahdollisuudesta osallistua ryhmään osana perustyötään.  

Kehittäjäryhmä aloitettiin jokaisen lapsen ja vanhemman kanssa tutustumistapaamisella. Monia lapsista jännitti kovasti ryhmään tulo, joten tämä tapaaminen muodostui tärkeäksi: lapset saivat kysyä mieltä painavia asioita, tutustua ryhmän aikuisiin rauhassa sekä kertoa, mikä juuri heille olisi ryhmässä tärkeää. Osana tutustumistapaamista toteutettiin myös mobiilikysely, jossa lapsi sai kertoa millä mielellä on ryhmään tulossa, millaista toimintaa toivoo ryhmään ja millaisista ruoista tykkää. Lapsista oli tärkeää, että heidän toiveitansa ja tarpeita oli huomioitu jokaisella ryhmäkerralla.   

Lapsiin tutustuminen antoi hyvän mahdollisuuden aikuisille ehdottaa ryhmäkerroille lapsille mieluista tekemistä. Lasten aloitteisiin tartuttiin myös tekemisen aikana: lapsen oikeuksia alettiin käsitellä liimaamalla lapsen oikeuksien laastareita itseemme ja peli- sekä leikkivarjohetket osoittautuivat tärkeiksi iloa elämään tuoviksi hetkiksi.
Taide ja eläimet nousivat ryhmää yhdistäviksi kiinnostuksenkohteiksi ja olivat jokaisella ryhmäkerralla tavalla tai toisella huomioitu tehtävissä ja tekemisen tavoissa. Ryhmässä käytettiin luovia ja taiteellisia lähestymistapoja aiheiden käsittelyyn (mm. maalaus, askartelu, piirtäminen, muovailu, valokuvaus). Vanhemmat ja sisarukset saivat osallistua ryhmäkertojen alussa tai lopussa. Lapset saivat myös kutsua vanhemmat ja sisarukset tekemäänsä taidenäyttelyyn ja samalla vanhemmat ja lapset yhdessä tekivät Unelmia elämään -yhteistaideteoksen. Viimeisellä ryhmäkerralla lähdettiin lasten toiveesta kotieläinpihalle.  

Ryhmässä käsiteltiin lapsen oikeuksia, kokemuksia avun saannista ja ilman apua jäämisestä sekä asioita, jotka ovat tuoneet lapsen elämään iloa, lohtua ja toivoa. Lapset kertoivat monin eri tavoin siitä, miten lapsia voisi auttaa vaikeassa elämäntilanteessa ja mikä avusta on jäänyt mieleen.  Lapsille tärkeäksi teemaksi muodostui ystävyys. Ryhmän tavoite: lapsilta oppiminen ja lasten hyvinvoinnin tukeminen toteutui lasten ja aikuisten kokemusten perusteella.  

Opit: 

Täältä voit lukea tarkemmin kehittäjäryhmän kuvauksen, toteutustavat ja opit. Englanniksi kuvaus löytyy täältä. Osana kehittäjäryhmän toimintaa lapset ideoivat aikuisten kanssa hienon Toivon ja turvan työkalun sekä onnistuneen tapaamisen muistilistan, joka löytyy ryhmän kuvauksesta. Englanniksi työkalun voit ladata täältä.

Tämän kehittämiskokeilun ovat toteuttaneet Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n Perhekulma Puhurin väkivaltatyöntekijä Anne Tiainen sekä Arjesta voimaa -hankkeessa työskennellyt Reetta Kalliomeri yhdessä lasten kanssa.