Kokeilu: Ryhmän kehittelyä ja ideointia nuorten kanssa

Kokeilu: Ryhmän kehittelyä ja ideointia nuorten kanssa

Tavoite:  

Toiveena oli huomioida aiempaa paremmin nuorten omat näkökulmat ryhmän ideoinnissa ja toteutuksessa.  

Toteutus:  

Ryhmätoiminnan alussa nuoret osallistuivat yhteisten turvallisen tilan sääntöjen ideointiin. Myös toiminnalliset osuudet ideoitiin yhdessä sen pohjalta, mistä nuoret olivat kiinnostuneita. Nuoret saivat antaa palautetta jokaisen ryhmäkerran päätteeksi, ja samalla esittää ideoita ja toiveita seuraavalle ryhmäkerralle. Huomioin aiempaa enemmän nuorten toiveita ja he huomasivat sen. Tämä lisäsi heidän motivaatiotaan antaa palautetta ja kehitysehdotuksia.  

Opit:  

Nuoret vaikuttivat sitoutuneemmilta ryhmään kuin aiemmin. Uskon myös vaikuttavuuden parantuneen. Itse olisin ehdottanut erilaista tekemistä mm. lautapelejä ja piirtelyä, mutta nuoret halusivat tehdä välipalaa ja kuunnella musiikkia. Nuoret antoivat myös jatkokehitysideoita tulevia ryhmiä ajatellen.  

Kokeilun toteutti nuorten ryhmän ohjaaja yhdessä nuorten kanssa.