Kokeilu: Lapset itse määrittelemässä tarpeitaan ja toiveitaan

Kokeilu: Lapset itse määrittelemässä tarpeitaan ja toiveitaan

Tavoite: 

Tavoitteenani oli lähteä tutustumaan erityistä tukea tarvitsevien ja aggressiiviisesti käyttäytyvien lasten ajatuksiin itsestään ja omista toiveistaan. 

Toteutus:  

Tein yksilötapaamisissa kolmen lapsen kanssa heidän itsensä määrittelemän ”osaamisprofiilin”. Käytin apuna kuvia ja tuettua kommunikointia. Tapasimme jokaisen lapsen kanssa osaamisprofiilin merkeissä kolme kertaa muutaman viikon sisällä. He mm. määrittelivät vahvuutensa ja heikkoutensa kaverisuhteissa sekä hyvän päivän polkunsa hyvän elämän elementtinä. Selkeä kokemus kaikkien osalta oli aikuisten ymmärtämättömyys tai väärä tulkinta heidän tarpeitaan ja toiveitaan kohtaan. Lapset kokivat, että joku muu henkilö tai ympäristö määrittelee liiaksi heidän tarpeitaan ja odotuksiaan onnistuneissa kaverisuhteissa ja hyvän päivänsä polkua tukevissa palveluissa.  

Opit: 

Uskon, että tämä kokeilu itsessään lisäsi osallistuvien lasten itsensä ymmärtämistä ja itsetuntoa. Ennen kaikkea näkisin, että tämä lisäsi osallisuuden ja luottamuksen tunnetta heidän hyvän päivän polkunsa palveluita kohtaan. Lasten toivomuksesta ”kehittämiskokeilu” eli tapaamiset jatkuvat heidän kanssaan.  

Aiomme jatkossakin katsoa palveluamme lasten silmin ja lasten kanssa. Olemme päättäneet vielä vahvistaa niitä tapoja, joilla voimme ottaa lapset vahvemmin kehittäjäkumppaneiksemme. Näin lapset voivat opettaa meille, milloin he saavat kokemuksia kohdatuksi tulemisesta ja ymmärtämisestä.  

Kokeilun toteutti projektipäällikkö Markku Vellas Kehitysvammaisten Palvelusäätiön “Kun lapsi satuttaa”-hankkeesta yhdessä lasten kanssa.