Kokeilu: lapset asiantuntijoina perheneuvolan tilojen kehittämisessä

Kokeilu: lapset asiantuntijoina perheneuvolan tilojen kehittämisessä

Tavoite

Perheneuvolan tavoitteena oli sisustaa perheneuvolan odotus- ja tapaamistilat lapsiystävällisiksi kuulemalla lapsiasiakkaita.

Toteutus

Perheneuvola kutsui Kulttuurikeskus PiiPoon vetämään taidelähtöisen kuulemistilaisuuden lapsille. Tapaamista suunniteltiin ennakkoon yhteistyössä perheneuvolan palvelupäällikön, yhteisötaitelijan ja kulttuuriksekuksen toiminnanjohtajan kanssa.

Itse tapaamisessa paikalla oli viisi 4-10-vuotiasta perheneuvolan asiakasperheiden lasta, PiiPoon yhteisötaiteilija ja tarkkailijoina sisustussuunnittelija, perheneuvolan palvelupäällikkö ja psykologi. Tilaisuuden kesto oli 90 minuuttia välipalatauon kanssa.

Yhteisötaiteilija teetti lapsilla taideharjoitteita, joissa käytiin läpi äänimaisemia tunteiden herättäjinä, materiaaleja kosketustuntuman kautta ja leluja, esineitä, huonekaluja ja tilajakoa toiminnan näkökulmasta. Lasten kanssa keskusteltiin mielekkäästä tekemisestä ja analysoitiin kuvia erilaisista ulko- ja sisätiloista, maisemista ja taiteesta. Tilaisuudessa mukana olleet aikuiset keräsivät lasten ajatukset ja huomiot ylös. Sisustussuunnittelija suunnitteli tilat tilaisuuden jälkeen kerätyn aineiston pohjalta.

Opit

Lasten tarpeiden, mieltymysten ja tunteiden kerääminen epäsuoran toiminnan kautta todettiin hyväksi. Moniaistinen lähestymistapa herätti lapset miettimään tilaratkaisuja laajemmin kuin suora kysely. Mielikuvitusta kirvoittavat taideharjoitteet synnyttivät villejäkin ajatuksia, jotka saattoivat olla sovellettuina konkreettisesti toteutettavia.Tilojen kannalta tärkeiksi nousivat toiminnallisuus ja liikunnallisuus, rauhoittumisen mahdollisuus, lohtulelut ja aikuisten oma tila, jossa lapset voisivat vierailla. Lapset miettivät tiloja myös eri ikäisten lasten näkökulmasta omatoimisesti.Lapset kokivat tilaisuuden merkityksellisenä. He olivat ylpeitä tullessaan kuulluiksi ja paneutuivat harjoitteisiiin tosissaan.

Kokeilun toteutti Kulttuurikeskus PiiPoon yhteisötaiteilija Katja Kähkönen yhdessä toiminnanjohtaja Pilvi Kuidun, viiden lapsen, Lempäälän perheneuvolan henkilöstön ja Ikean sisustussuunnittelijan Anna Lamun kanssa.