Lasten kanssa kehittäminen arjen yhteisöissä

Lasten kanssa kehittäminen arjen yhteisöissä

Kehittämistä voi hyvin tehdä lasten arjessa. Mikäli työskentelet lasten kanssa esimerkiksi päiväkodissa, koulussa tai harrastuksessa, voit arkisten kohtaamisten lomassa kuulla yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän ajatuksia, tarpeita ja ideoita. Mikäli et kohtaa lapsia työssäsi, voit pyytää lupaa päästä kurkistamamaan lasten arkeen ja kehittää heidän kanssaan. Lasten arjessa mukana oleminen, on hyvä tapa tavoittaa isojakin määriä lapsia ja heidän kokemuksiaan. On hyvä muistaa, että lasten arki on moninaista ja laajalle levittyvää, joten toisinaan esimerkiksi verkkoyhteisö tai kauppakeskus on paras paikka kohdata lapsia.   

Tutustu seuraavien esimerkkien kautta, minkälaisia kehittämiskokeiluita lasten kanssa voi tehdä osana lasten arjen yhteisöjä! Esimerkit ovat pitkälti Arjesta voimaa- kehittämishankkeen aikana toteutettuja (2018–2021) sekä Katsele palveluita lapsen silmin-verkkokoulutuksen (2021) osallistujien tekemiä kehittämiskokeiluita.