Kohti lapsen näköistä osallisuutta –verkkojulkaisu

Pelastakaa Lapset ry on toukokuussa 2021  julkaissut ”Kohti lapsen näköistä osallisuutta”  -teoksen. Teoksessa 24 ammattilaista on jakanut parhaat vinkkinsä siihen, miten lapsen osallisuutta voi vahvistaa käytännön tekojen avulla.

Teos on suunnattu kaikille lapsia kohtaaville aikuisille, erityisesti ammattilaisille. Teoksessa lähestytään lapsen elämää ja osallisuuden kokemuksia lapsille merkityksellisten paikkojen ja palveluiden kautta. Kirjoittajina teoksessa on käytännön ammattilaisia, tutkijoita ja kokemustoimijoita. Heistä jokainen on pysähtynyt erityisesti sen ääreen, mitä on lapsilta ja lasten kanssa oppinut.

Teos kumpuaa myönteisen tunnistamisen asenteesta ja sosiaalipedagogisesta osallisuusajattelusta, jotka yhdessä lapsen oikeuksien kanssa luovat vahvan perustan lapsen näköiselle osallisuudelle.

Teoksen kuvittajana on toiminut Sanna Pelliccioni, joka saa kuvillaan välitettyä lämpöä ja lapsen arkisia osallisuuden kokemuksia.

Kohti Lapsen näköistä osallisuutta -verkkojulkaisu