Hanke-esittely

Arjesta voimaa – lapsikeskeinen työ ja myönteinen tunnistaminen lapsen arkiympäristöissä

Työskentelemme lasten osallisuuden ja myönteisen tunnistamisen vahvistamiseksi erilaisissa arjen yhteisöissä ja perheiden palveluissa. Mukana kehittämisessä ovat 4-12-vuotiaat lapset ja heille tärkeät aikuiset. Olemme pohtineet ja tutkineet yhdessä lasten, heille tärkeiden aikuisten ja ammattilaisten kanssa, mitä osallisuus ja lapsikeskeinen toiminta heille merkitsee.

Työssämme tavoittelemme, että:

1.Lasten kokema osallisuus perheiden palveluissa ja arjen yhteisöissä on vahvistunut

Koska pienilläkin lapsilla on oikeus osallisuuteen: sanoa mielipiteensä ja vaikuttaa omaa elämää koskeviin asioihin.

2.Myönteisen tunnistamisen toimintatavat ovat vahvistuneet perheiden palveluissa ja lasten arjen yhteisöissä

Jotta jokainen lapsi voi kokea olevansa arvokas ja tärkeä juuri sellaisena kuin on. Lapseen tutustuminen on ainoa tapa, jolla voimme tietää mikä lapselle itselleen on tärkeää ja miten voimme vahvistaa hänen osallisuuttaan.

3.Viranomaiset ja päättäjät ottavat päätöksenteossa huomioon lapsinäkökulman

Jotta lasten tieto ei unohtuisi yhteiskunnassa ja päätöksenteossa.

Ohjausryhmämme!

Koska lasten osallisuuden toteuttaminen on yhteinen asia, olemme tehneet yhteistyötä ja erilaisia kehittämiskokeiluja monen eri tahon kanssa!

Hankkeemme asiantunteva ohjausryhmä ja Arjesta voimaa -vaikuttamisverkosto koostuu seuraavista yhteistyötahoista:

Lastensuojelun keskusliitto
Ensi- ja turvakotien liitto
Pesäpuu ry
A-klinikkasäätiö
Kasper- Kasvatus- ja perheneuvonta ry
Suomen Mielenterveysseura
Unicef
SOS-lapsikylä
Tampereen kaupunki
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapsinäkökulmatutkijoiden verkosto

Aikuisten ohjausryhmän lisäksi meillä on lasten ohjausryhmä, innokas eskariryhmä, joka on kokoontunut hankkeemme alusta saakka. Lasten ohjausryhmässä opimme lapsilta heille tärkeistä asioista ja lapsikeskeisistä toimintatavoista. Lapset ideoivat ja antavat meille palautetta esimerkiksi materiaaleistamme.

Yhteistyökumppanimme!

Kaikkia sivuilla kuvattuja toimintatapoja ja välineitä emme ole keksineet itse. Mukana kehittämisessä ovat ohjausryhmän lisäksi alla listatut kumppanit, joiden osaamista olemme hyödyntäneet ja yhdessä oivaltaneet lisää. Näiden sivujen avulla pyrimme kokoamaan yhteen eri tahoilla olevaa tietoa ja osaamista lasten kanssa työskentelystä.

Hämeenlinnan varhaiskasvatus
Lempäälän kunta
BC Nokia iltapäivätoiminta
Pelastakaa Lasten ehkäisevä toiminta
Setlementti Tampere
Tampereen kaupunki
Kasper- Kasvatus- ja perheneuvonta ry
Tampereen ensi- ja turvakoti ry
MLL
TAYS
Päihdepalvelu Hemma
Espoon kaupunki
Kuopion kaupunki
Hyvinvoiva koululainen
Jyväskylän kaupunki
Tampereen yliopisto Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä SPARG
SOS-lapsikylä

STEA tukee Arjesta voimaa – lapsikeskeinen työ ja myönteinen tunnistaminen lapsen arkiympäristöissä kehittämishanketta (2018-2020).