Välineitä avoimeen tutustumiseen

Välineitä avoimeen tutustumiseen

Välineitä tutustumiseen!

Kokosimme alle kysymyksiä ja tekemisen tapoja, joilla olemme tutustuneet lapsiin erilaisissa tapaamisissa. Kuvatut välineet ovat olleet lapsista kivoja! Lapset usein myös itse tekevät toiminnan aloitteita. Uusia välineitä kannattaakin kokeilla sen mukaan, mikä tuntuu itselle ja ennen kaikkea lapselle luontevalta.

Muistathan, kun käytät alla olevia välineitä:

  1. Juttele lapsen kanssa aina siitä, mitä hän haluaa kirjoittamallaan, piirtämällään tai muulla tavoin ilmaisemallaan asialla kertoa. Älä tulkitse tai ohita lapselle tärkeitä asioita.
  2. Tue lasta hänen tarpeidensa mukaan. Anna myös rauha ja tila tekemiselle omaan tahtiin.
  3. Tehtäviä ei tarvitse suorittaa: yksikin piirros tai kuvan liimaaminen on riittävää, jos tuotos on lapsen näkökulmasta valmis. Siitä voi syntyä hedelmällinen keskustelu. Jos tehtävä ei kiinnosta tai tunnu lapsesta mukavalta, voitte kokeilla toista tekemisen tapaa. Lapsi usein saattaa itse aloitteillaan ehdottaa jotain muuta.
  4. Mikäli sinulla on mahdollisuus, selvitä jo etukäteen, millainen on lapselle mielekäs toimimisen tapa ja varaa tarvikkeet sen mukaan.

1. LAPSEN ARJEN KARTOITTAMINEN

Yksinkertaiset tehtävät ja avoimet kysymykset ja se, että saa vaikuttaa vastaamisen tapaan, ovat olleet hyvä tapa tutustua.

Meillä on ollut usein lapsia tavatessamme mukana paperia, kyniä, Papunet -kuvia, lehitä leikeltäväksi ja liimaa.  Tehtävänanto on voinut olla ”Minulle tärkeää” ”Minun päiväni” ”Ilon päivä!” ”Jotain minusta”

Tämän tehtävän avulla lapsi voi kertoa omasta arjestaan ja itsestään sen, mistä haluaa itse aloittaa. Tehtävän avulla voit kuulla lasta siinä, mitkä ovat juuri hänelle merkityksellisiä asioita, ihmisiä tai tekemisiä, joista hän haluaa kyseisessä tilanteessa kertoa.

Tarvittaessa voit kirjoittaa jo valmiiksi kartongille esimerkiksi termit ”ihmiset, asiat, tekemiset”, mutta useimmiten lapsi alkaa kertoa niistä itse ilman ohjeistusta.

  • Vinkki: rautakaupoista saa remontteihin tarkoitettua suojapaperia, joka on toiselta puolelta valkoinen. Lattialle levitetty iso remonttipaperi sopii hyvin lapsiryhmien kanssa työskentelyyn.

  

2. KIVAT JA IKÄVÄT ASIAT SEKÄ TOIVEET!

Voit käyttää Minun mielestäni –kuvia tutustumiseenkin. Pyydä lasta piirtämään tai kirjoittamaan omasta arjestaan tai elämästään ilojen aurinkoon (mikä on mukavaa ja kivaa), harmitusten haamuun (mikä harmittaa, mikä ei ole mukavaa) tai toiveiden puuhun (minkä toivoisi). Voitte myös käydä yhteistä dialogia niin, että lapsi kertoo ja sinä kirjoitat.

3. VALOKUVAAMINEN

Valokuvaaminen on hyvä tapa tutustua lapseen, joka innostuu joko itse ottamaan valokuvia tai haluaa olla valokuvissa.

Lapsi voi valokuvaamisen kautta ilmaista itselleen tärkeitä asioita avoimesti. Lue täältä Pesäpuu ry:n hyvät vinkit valokuvatehtäviin pienten lasten kanssa!

Valokuvata voi myös lasta, mikäli hän itse haluaa sitä ja huoltaja antaa luvan! Usein valokuvatyöskentelyn aloittaminen vaatii jonkinlaisen luottamuksen syntymistä. Valokuvaamisen kautta voit korostaa erityisesti sitä puolta tutustumisessa, millaisena lapsi itse haluaa tulla nähdyksi. Valokuvaamista voit käyttää siten, että otat itse lapsesta kuvia vaikkapa lapsen valitsemassa paikassa ja hänen valitsemallaan tavalla. Lapsi voi itse päättää, mitä tekee kuvassa ja millaisen ilmeen tai asennon ottaa. Voit myös antaa lapsen valita kuvaan mukaan erilaisia rekvisiittoja, kuten naamiaisasuja, naamareita tai hattuja. Lapsi voi myös itse ottaa kuvia itselleen tärkeistä asioista, ihmisistä ja tekemistä. Voitte tutkia kuvia yhdessä.

Voit myös tehdä valokuvaamisesta useamman tapaamisen työskentelyn, jossa valokuvaamisen tapoja vaihdellaan paikkojen tai tapojen suhteen: esim. ilman rekvisiittaa, rekvisiitan kanssa, sinun tai lapsen ottamia kuvia jne.

Eri tilanteissa otettuja valokuvia voi myös tulostaa tai teettää ja lapsi voi rakentaa niistä valokuvataideteoksen itsestään ja hänelle tärkeistä asioista. Lapsi voi myös koristella taideteoksensa vaikkapa tarroilla tai piirtämällä ja kirjoittaa kuvien viereen niistä mieleen tulevia ajatuksia. Jutelkaa ja tutkikaa valokuvataideteosta yhdessä.