Työkalu: Lasten ideoima kirje tai mainos

Mitä ja miksi?

Lasten ideoima kirje tai mainos antaa meille tietoa siitä, mitkä asiat palvelusta tai tilanteesta ovat jääneet lapsen mieleen. Kun lapsi on osallistunut johonkin palveluun tai toimintaan, voit pyytää lasta tai lapsiryhmää piirtämään mainoksen tai kirjoittamaan kirjeen kuvitteelliselle lapselle, joka pohtii osallistumista.

Toteutus  

 1. Kerro lapselle tai lapsille, miksi tehtävä tehdään. Painota, että haluat oppia lapsilta siitä, mikä heille on ollut tärkeää ja jäänyt mieleen. Ei ole vääriä vastauksia.
 2. Ota mukaasi ainakin kartonkia ja kyniä. Myös tarrat, kuvat ja koristelutarvikkeet innostavat tehtävän tekemiseen.
 3. Voit kertoa kuvitteellisen tarinan lapsesta, joka pohtii osallistuisiko toimintaan.
 4. Sopikaa, toimiiko aikuinen kirjurina vai ei. Tärkeää on varmistaa lapsilta, että asiat tulivat oikein kirjatuksi.
 5. Mikäli lapset ideoivat ryhmänä mainosta tai kirjettä tai yhdessä vanhempiensa kanssa on hyvä kirjata myös tätä vuoropuhelua ylös luvan kanssa.
 6. Syvennä ymmärrystäsi siitä, mitä asiat merkitsevät lapsille myös avoimilla kysymyksillä.
  L: “Lapsi saa siellä apua.” “Siellä voi puhua.”
  A: “Mitä se apu tarkoittaa esimerkiksi?” “Millaisista asioista siellä voi puhua?”
 7. Käykää yhdessä läpi lopullinen kirje tai mainos. Voit kysyä, onko siihen tarpeen lisätä vielä muuta.
 8. Kiitä lapsia osallistumisesta sopivalla tavalla!

Esimerkki 1  
Kasperin erovertaisryhmän käyneiden lasten kanssa pysähdyimme tarkastelemaan sitä, mitä ryhmästä oli jäänyt heille mieleen, ja mitä he siitä toisille lapsille kertoisivat pyytämällä heitä tekemään mainoksen. Lasten mielestä on tärkeää, että mainoksessa lukee isolla ULKOILU, MAJAT JA VÄLIPALA. Ja siihen voi laittaa myös, että voi kertoo oman mielipiteen, voi olla kivaa ja ei tuntunut turhalta. Myös se, että ei ole pakko puhua, on lasten mielestä hyvä sanoa.  

Vinkki!

Erityisesti mainoksen teon yhteydessä on hyvä painottaa, että lapsella on lupa kertoa asioista, jotka jännittivät tai tuntuivat ikäviltä tai onko jotain sellaista, jota lapsi ei halua mainokseen laittaa, mutta joka on tärkeää kertoa.

Lasten ideoimaa mainosta tai kirjettä kannattaa käyttää, kun kerrot uusille lapsille toiminnasta! Muista kertoa myös mainoksen ja kirjeen kirjoittaneelle, mikäli aiot käyttää sitä ja pyydä lapselta suostumus.