Tiedon antaminen lapselle

”Kerro minulle mitä tapahtuu ja miten voin kertoa omia ajatuksiani.”  

Lapsen kokeman osallisuuden kannalta on merkittävää, että lapsella on mahdollisuus saada ymmärrettävällä tavalla tietoa omaa elämää ja arkea koskettavista asioista. Lapset tarvitsevat myös tietoa siitä, mistä voi saada apua ja tukea sekä millaisia oikeuksia lapsella on, ja mitä tehdä, jos ne eivät toteudu. Tiedon antaminen ei ole yksipuolista aikuiselta lapsille tapahtuvaa informaation jakoa, vaan aina vastavuoroista. On tärkeä kuunnella, mikä lasta mietityttää ja millaisia ajatuksia hänellä on, jotta tietää myös sen, mistä asiasta lapsi tietoa toivoo ja tarvitsee. Lapsella on oltava mahdollisuus kysyä, kommentoida ja tarkentaa asioita.

Lapset toivovat, että aikuiset antavat tietoa ymmärrettävällä tavalla ja rehellisesti, mutta myös toiveikkaasti.
Tässä osiossa annamme muutaman vinkin siitä, miten lapsi voi saada aikuiselta tietoa ymmärrettävällä tavalla!

Mikä tieto koskettaa lasta?

Olemme oppineet lapsilta, että ei ole olemassa pelkästään aikuisten tai lasten asioita. Jokaisella lapsella on omat kiinnostuksenkohteensa ja tiedon tarpeensa oman elämänsä ja arkensa sisällä, joista opimme tutustumalla lapseen. Lähtökohtaisesti lapsella on oikeus tietoon ja mielipiteeseen häntä koskettavissa asioissa.

Lapsilla on oikeus ja he toivovat saavansa tietoa:

 1. Omaan arkeen ja elämään liittyvistä asioista
 2. Lapsia, vanhempia ja perheitä koskettavista palveluista
 3. Lasten oikeuksista

”Ero on munkin juttu. Lapsi tarvitsee tiedon eron syystä ja mikä omassa elämässä muuttu”
”Olisi kiva, kun lääkäri puhuisi joskus minulle eikä vain mukana olevalle äidille”
”Mua jännittää mennä sinne, kun en tiedä siitä mitään eikä mulle oo kerrottu”
 “Mielestäni lapsia pitää kuunnella heitä koskevissa asioissa! Esimerkiksi muutossa, koulun vaihtamisessa ja sen sellaisissa asioissa. Lasten mielipiteet pitää ottaa huomioon ja vakavasti.” 

Miten antaa tietoa lapselle lapsikeskeisesti?

Miten tietoa voi antaa lapselle lapsikeskeisesti eli ymmärrettävästi, lasta huomioiden, kunnioittaen ja tarpeen mukaan tukien? Lapsi tarvitsee tietoa ja hänellä on oikeus tiedonsaantiin myös haastavissa elämänkohdissa, jolloin vastavuoroisuuden lisäksi myös aikuisen lohduttamisella, tukemisella ja lapselle sopivilla ilmaisulla on erityinen sijansa.

“Lapselle pitää kertoa totuus mutta hellästi ja rakentavasti” 

Tiedon saaminen ymmärrettävällä tavalla rakentuu lapsilta oppimamme mukaan mm. seuraavista asioista:

1. Ymmärrettävä kieli

Kuinka paljon käytät sanoja, joita lapsi ei ymmärrä?  Olemme huomanneet, että esimerkiksi erilaisten palveluiden piirissä olevat lapset kertovat kuulemistaan sanoista, joita eivät ymmärrä tai toisaalta eivät tunnista palvelun nimeä, jonka piirissä ovat.  Myös arkisessa ilmaisussamme saatamme käyttää epäselvää ilmaisua tai kieltä.  Älä kuitenkaan aliarvioi lasta ja ole valmis selvittämään, mitä sanat tai ilmaisut tarkoittavat. Esimerkiksi sana ilmastonmuutos on kantautunut kokemamme mukaan jo pientenkin lasten korviin ja näkyy asiana esimerkiksi lasten puheissa ja piirroksissa. Tietoa on tärkeää antaa käyttäen kullekin lapselle sopivaa kieltä, ilmaisutapoja ja –keinoja. Lapsilta saa myös hyviä ideoita siihen, minkälaisia nimiä esimerkiksi palveluilla voisi olla!

 • Vinkki: Harjoittele puhumista lapsimukavuusalueella pelaamalla työparisi kanssa Aliasta siten, että käännät ammattikielesi lapselle ymmärrettäväksi! Miten selittäisit lapselle vaikkapa sanat:  asiakassuunnitelma, tukihenkilö, Hojks, palaveri, päätös tai vasu.

2. Kuvien käyttö

Kehittäjäryhmän tapaamisen ohjelma. Huomaathan, että lapsen ovat lisänneet kuvaan piirtämällä herkkuhetken eli muffinssin ja karkin kuvan!

Eräs hyväksi havaitsemamme keino liittyen tiedon antamiseen lapselle on kuvien tai muiden puhetta tukevien tai korvaavien välineiden käyttö yhdenvertaisesti kaikkien lasten kanssa. Voit esimerkiksi piirtää paperille ja kertoa piirrostasi esitellen, mitä ajattelit lapsen kanssa tänään tehdä tai jutella (ja kysyä, mitä hän siitä ajattelee), mitä huomenna on tapahtumassa tai millainen ohjelma lapsille tarkoitetussa tilaisuudessa on. Piirtämisen lisäksi voit tulostaa valmiita kuvia esimerkiksi maksuttomasta Papunet-verkkopalvelun kuvapankista. Kuvien käyttäminen mahdollistaa helpommin sen, että lapsi voi palata asiaa jälkeenpäin kuvaa näyttämällä (”tuosta mulla tuli mieleen vielä yksi juttu”) tai vaikuttaa tilanteen tai tapahtuman sisältöön (”lisäksi haluaisin tänään tehdä tai jutella tai tosta en tykkää yhtään”). Kuvien käyttäminen:

 1. tukee kommunikointia lapsen kanssa
 2. tukee lapsen omantoiminnanohjausta
 3. ennakoi lapselle, mitä tapaamisella tulee tapahtumaan
 4. vahvistaa lapsen mahdollisuutta olla osallinen ja vaikuttaa tapaamisen sisältöön.
 5. laittaa aikuisen miettimään etukäteen, mikä on oleellista tietoa lapsen näkökulmasta
 • Vinkki: tulosta tapaamisesi tai päivän ohjelman kuvat ja liimaa kartongille.  Voit myös laminoida kuvia ja käyttää niitä uudelleen.

3. Tietoa lapsilta lapsille

Tiedon antamista lapselle koskien esimerkiksi jotakin palvelua tai toimintoa voivat helpottaa myös lapsille suunnatut esitteet.

 • Vinkki: suunnittele lasten esite lasten kanssa! Oletko ajatellut, että lapset voisivat esimerkiksi kertoa ja tehdä esitteen jostakin palvelusta tai toiminnasta muille lapsille?
 • Työkalu: Kirje tai mainos 

4. Kirje lapselle

Esitteen lisäksi lapselle voi antaa tietoa tulevasta kirjeellä tai koota vaikka tapaamisessa sovitut ja puhutut asiat kirjeeksi lapselle. Olemme ottaneet tavaksi lähettää lapsille etukäteen kirjeen, kun olemme menossa tapaamaan heitä. Kirjeessä on usein kuvattu lyhyesti, miksi olemme tulossa, mitä olemme suunnitteet puuhiksi sekä omat kuvamme. Kirje on jäänyt lapsille usein mieleen ja se on näkynyt heidän puheissaan:

“Sinä olet nyt se Reetta ja sinä Katja, me luettiin kirjeestä!”
“Missä se tonttuhattu on, josta oli kuva kirjeessä?”
“Valokuvataanko me tänään, niin kuin kirjeessä luki”  

 • Vinkki: Kirjoita kirje lapselle, jossa kerrot esimerkiksi tulevasta tapaamisestasi hänen kanssaan.

Tässä muutama muu esimerkki miten palveluista voi kertoa lapsille:
Pelastakaa Lasten Sporttikummi-esite lapselle
Uusi ystäviä kirjanen