Kehittämispäivät

Kehittämispäivät

Kehittämistuokiot ja -päivät ovat hyvä keino saada kerralla käsiteltyä lasten ajatuksia liittyen kehitettävään asiaan ja nostaa lapsen näkökulmaa tietoisesti esiin.
Niissä lapset ja mahdollisesti heille tärkeät aikuiset kutsutaan tilaisuuteen, jossa on yhteinen kehittämisen aihe etukäteen kerrottuna. On kuitenkin tärkeää pitää kehittämisen aihe riittävän väljänä, jotta lapset voivat osallistua itselleen merkityksellisten asioiden kehittämiseen, eivätkä aikuiset liikaa rajaa sitä.  

Kehittämistuokioissa ja -päivissä on hyvä sisältää myös kaikkea muuta kivaa, kuten yhteistä tekemistä, leikkejä, herkuttelua ja usein myös vapaata oleskelua. Kokemuksen mukaan näissä vapaissa hetkissä syntyy myös yhtä lailla tärkeää tietoa kehittämisen näkökulmasta.   Kehittämispäivät voi hyvin myös yhdistää muihinkin tapahtumiin, jonne lapset ja perheet ovat joka tapauksessa kokoontumassa. Tällöin vaikka yksi rasti tai huone voi olla kehittämispisteenä.  

Koska kyseessä on yksittäinen tapahtuma, on sen hyvä etukäteissuunnittelu erityisen tärkeää. Joskus on myös niin, että lapsia ja perheitä ei tunneta etukäteen, jolloin suunnitelmassa on hyvä olla joustoa ja erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa kehittämistä. Näin kaikenlaiset lapset pääsevät osallistumaan kehittämiseen. 

Seuraavat esimerkit kuvaavat oppeja siitä, miten kehittämispäiviä voi järjestää yhdessä lasten kanssa! Kehittämiskokeiluja on toteutettu Arjesta voimaa hankkeessa (2018-2021), sekä Katsele palveluita lapsen silmin-verkkokoulutuksen (2021) tuotoksena.