Kehittäjäryhmät

Kehittäjäryhmät

Kehittäjäryhmät ovat myös hyvä tapa kuulla lasten ajatuksia, tarpeita ja ideoita palveluiden ja aikuisten toiminnan parantamiseksi. Ryhmät voivat olla pitkäkestoisia, esimerkiksi lasten vertaisuuteen perustuvia ryhmiä tai sitten lyhyemmäksi ajaksi perustettuja ryhmiä, joissa paneudutaan johonkin tiettyyn teemaan. Ryhmän rakenteiden ja keston miettimisessä on tärkeää huomioida lasten näkökulmat.

Monet toimijat järjestävät erilaisia kokemusasiantuntijuuteen perustuvia kehittäjäryhmiä, joissa lasten yhteinen kokemus tai elämäntilanne tuo heidät yhteen. Toisinaan yhteistä kehittäjäryhmäläisille on heidän kiinnostuksensa osallistua jonkin tietyn asian kehittämiseen, esimerkiksi jonkin tilan, palvelun tai vaikka kunnan kehittämiseen lapsiystävällisempään suuntaan. On tärkeää, että kehittämisen aihe tuntuu lapsista tärkeältä ja he saavat myös kertoa, mihin haluavat osallistua ja vaikuttaa.   

Seuraavat esimerkit kuvaavat erilaisia lasten kehittäjäryhmiä ja mitä niissä on opittu lasten kanssa kehittämisestä! Kehittämiskokeiluja on toteutettu Arjesta voimaa hankkeessa (2018–2021), sekä Katsele palveluita lapsen silmin-verkkokoulutuksen (2021) tuotoksena.