Esimerkkinä kehittäjäryhmä

Kokemuksia perheväkivaltaa kokeneiden lasten kehittäjäryhmästä

Pelastakaa Lapset Arjesta voimaa –hankkeella ja Tampereen ensi- ja turvakoti ry:llä on ollut vuosina 2019-2020 yhteinen kuuden lapsen kehittäjäryhmä perheväkivaltaa kokeneille 7-12-vuotiaille lapsille. Lapsia on yhdistänyt kokemus perheväkivallasta, kokemus avun saamisesta väkivaltakokemuksen käsittelyyn, halu osallistua ryhmään ja huoltajalta saatu lupa ja tuki ryhmään osallistumiseen. Ryhmätoiminnassa on ollut osittain mukana myös vanhemmat ja sisarukset.

Perheväkivaltaa kokeneiden lasten auttamistyötä on kehitetty Suomessa yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Alle 12-vuotiaiden lasten kokemustieto palveluiden kehittämisessä on edelleen melko vähäisessä roolissa. Ryhmän kautta on mahdollista saada ajatuksia siitä, miten kehittävää otetta voisi lisätä systemaattisesti osana lasten auttamistyötä. Lasten viestit pysäyttävät meidät aikuiset tärkeiden asioiden äärelle: mikä auttaa lasta ja luo toivoa ja turvaa elämään.

Tulossa julkaisu: Perheväkivaltaa kokeneet lapset toiminnan kehittäjinä!