Esimerkkinä kehittäjäryhmä

Esimerkkinä kehittäjäryhmä

Kokemuksia perheväkivaltaa kokeneiden lasten kehittäjäryhmästä

Pelastakaa Lapset Arjesta voimaa -hankkeella ja Tampereen ensi- ja turvakoti ry:llä on ollut vuosina 2019-2020 yhteinen kuuden lapsen kehittäjäryhmä perheväkivaltaa kokeneille 7-12-vuotiaille lapsille.

Lapsia on yhdistänyt kokemus perheväkivallasta, kokemus avun saamisesta väkivaltakokemuksen käsittelyyn, halu osallistua ryhmään ja huoltajalta saatu lupa ja tuki ryhmään osallistumiseen. Ryhmätoiminnassa on ollut osittain mukana myös vanhemmat ja sisarukset.

Perheväkivaltaa kokeneiden lasten auttamistyötä on kehitetty Suomessa yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Alle 12-vuotiaiden lasten kokemustieto palveluiden kehittämisessä on edelleen melko vähäisessä roolissa.

Ryhmän kautta saimme näkyväksi lasten ajatuksia siitä, miten kehittävää otetta voisi lisätä systemaattisesti osana lasten auttamistyötä. Lasten viestit pysäyttävät meidät aikuiset tärkeiden asioiden äärelle: mikä auttaa lasta ja luo toivoa ja turvaa elämään. Kehittäjäryhmän keskeiset viestit voisi tiivistää seuraaviin lasten esiin nostamiin.

Jokainen lapsi tarvitsee:

  • aikuisen, jolle voi kertoa kaiken ja joka kannustaa!
  • paikkoja, joissa on kevyt olo eikä tartte pelätä!
  • asioita, jotka tuovat iloa ja lohtua!

Lasten kehittäjäryhmän kuvauksen, toteutustavan ja opit voit lukea Perheväkivaltaa kokeneet lapset toimintaa kehittämässä -julkaisusta!  Työkirja Perheväkivaltaa kokeneet lapset kehittäjinä

Lapset ideoivat myös hienon Toivon ja turvan työkalun, jonka lapselle tärkeät aikuiset voivat ottaa käyttöönsä, kun haluavat selvittää, onko lapsen elämässä toivon ja turvan kokemuksia ja mistä ne syntyvät: Toivon-ja-turvan-tyokalu_vaalea

Tämän kehittämiskokeilun ovat toteuttaneet Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n Perhekulma Puhurin väkivaltatyöntekijä Anne Tiainen sekä Arjesta voimaa -hankkeessa työskennellyt Reetta Kalliomeri yhdessä lasten kanssa.