Lasten kanssa kehittäminen osana palveluita

Lasten kanssa kehittäminen osana palveluita

Lapset ovat monien eri palveluiden käyttäjiä ja siksi myös erittäin tärkeitä kehittäjäkumppaneita, kun palveluita ideoidaan, kehitetään tai arvioidaan. Vain lapsia ja heidän kokemuksiaan kuulemalla ja ymmärtämällä, voimme luoda parempia palveluita ja kohtaamisia. Lapset ovat tärkeitä kehittäjäkumppaneita myös silloin, kun he itse eivät ole suoraan palvelun asiakkaita, kuten esimerkiksi aikuisten päihdepalveluita tai mielenterveyspalveluita kehitetään. Kehittämistä voi tehdä luontevasti palvelukohtaamisten yhteydessä eikä aina vaadi erillisiä tilaisuuksia tai ryhmiä.

Tutustu seuraavien esimerkkien avulla siihen, miten lasten kanssa on mahdollista kehittää osana palvelukohtaamisia! Esimerkit ovat pitkälti Arjesta voimaa- kehittämishankkeen aikana toteutettuja (2018–2021) sekä Katsele palveluita lapsen silmin-verkkokoulutuksen (2021) osallistujien tekemiä kehittämiskokeiluita.