Päätimme Pelastakaa Lapset ry:n Arjesta voimaa -hankkeen aikana kokeilla lasten ohjausryhmää. Vaikka ohjausryhmä ei sanana kuulosta kovin lapsikeskeiseltä vaan siitä voisi tulla mielikuva edustuksellisesta lapsiryhmästä kokoushuoneessa istumassa, olemme pyrkineet toteutuksessa lasten arjen ja aloitteiden kunnioittamiseen ja lapsille luontevien toimintatapojen löytämiseen. Ryhmän nimi ei ole myöskään häirinnyt lapsia, eivätkä he halunneet sitä muuttaa toiminnan aikana. Nimeä oleellisempaa lapsille on selvästi ollut kohtaamiset, hetkeen tarttuminen ja yhdessä tekeminen.

Ryhmää perustaessamme halusimme, että se olisi:

– osa lasten arkea
– ryhmään osallistuminen ei kuormittaisi lapsia ja perheitä
– ryhmä kokoaisi yhteen kaikenlaisia lapsia
– ryhmän toiminta olisi lapsille kivaa ja mielekästä
– aikuislla olisi ryhmän kautta mahdollisuus oppia lapsikeskeistä toimintaa ja testata hankkeessa syntyneitä ajatuksia ja materiaaleja
– paikka, jossa voi käsitellä erilaisia lasten hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyviä asioita, lasten sekä aikuisten aloitteesta
– riittävän pitkäkestoinen, jotta voisimme tutustua lapsiin yksilöinä sekä ryhmän jäseninä

Siksi päädyimme kutsumaan mukaan 13 lapsen päiväkotiryhmän. Näiden ihanien lasten kasvua saimme seurata ekaluokkalaisiksi. Pidempikestoinen ryhmä on tuntunut hyvältä myös siinä mielessä, että lapset ovat tutustumisen myötä ottaneet yhä isompaa roolia toiminnan ideoijina ja toteuttajina.

Olemme alusta saakka pyrkineet välittämään lapsille tietoa siitä, miksi haluamme heitä tavata. Olemme lähettäneet lapsille kuvallisia kirjeitä jokaista tapaamista ennen ja tervehdyksiä myös silloin, kun emme ole pystyneet tapaamaan.

Esimerkki ensimmäisen kirjeen sisällöstä:

Sinun päiväkotisi aikuiset ja me olemme yhdessä sopineet, että sinusta ja muista 5-vuotiaista Essuista tulee meidän työhömme lasten ohjausryhmä. Se tarkoittaa sitä, että sinä ja Essut saatte opettaa meitä aikuisia! Me aikuiset emme riittävän usein ehdi tai muista kysyä teiltä lapsilta, mikä teille on tärkeää. Siitä on kulunut paljon aikaa, kun olimme itse lapsia, emmekä enää muista tarkalleen millaista on olla lapsi. Pyydämmekin sinulta apua ja tulemme tapaamaan sinua ja päiväkotikavereitasi pian päiväkodillenne. Voimme yhdessä miettiä, mitä kaikkea voisimme tehdä ja mistä olisi tärkeää jutella yhdessä. Ensimmäisellä kerralla tutustumme ja voimme tehdä sitä jutellen, piirtäen, leikkien ja askarrellen.

Ohjausryhmässä käsiteltävät teemat ovat liittyneet lasten omiin näkökulmiin siitä, mikä luo hyvää oloa elämään sekä lapsen oikeuksiin. Lapset ovat itse tuoneet aiheita tapaamisiin omien mielenkiinnon kohteiden ja arkensa kautta, mutta olemme niitä myös itse ehdottaneet. Lapsille on ollut tärkeää leikkiä, askarrella, jutella ystävyydestä, kertoa omista mielenkiinnon kohteistaan, perheen jäsenistään, kivoista ja tyhmistä asioista päiväkodissa sekä loma-aikoina tehdyistä asioista. Olemme itse tuoneet aiheiksi mm. lapsen oikeudet, yksinäisyyden ja sen, millaisessa ryhmässä on hyvä olla ja oppia uutta. Lisäksi olemme testanneet ohjausryhmän lasten kanssa hankkeessa kehitettyjä menetelmiä esimerkiksi lapsiystävällisiä kyselyitä.

Kokemukset lasten ohjausryhmästä ovat olleet myönteisiä lasten sekä aikuisten näkökulmasta. Meillä aikuisilla on säilynyt kosketus lasten arkeen päiväkotiympäristön kautta ja olemme saaneet pidemmän tutustumisen kautta syvennettyä monia hankkeemme keskeisiä teemoja. Lasten ohjausryhmä on ollut ideoimassa tai kokeilemassa monia Arjesta voimaa –hankkeen aikaisia tuotoksia, mutta ennen kaikkea muistuttanut meitä toistuvasti siitä, mistä lapsikeskeisessä toiminnassa on kyse ja miten tärkeää on leikkiä, jutella ja iloita yhdessä!

Lasten ohjausryhmän aikuisina toimivat Arjesta voimaa -hankkeen työntekijät Katja Mettinen ja Reetta Kalliomeri. Lämmin kiitos Jyväskylän kaupungin lapsille ja aikuisille yhteistyöstä.

Lue lisää vinkkejä ja lataa materiaaleja palvelupolun kehittämiseen!