Halusimme tutustua lasten ja vanhempien palvelukokemuksiin ja toiveisiin osana perhekeskustoimintaa. Tavoitteena oli myös luoda asiakaslähtöiset mittarit perhetupapalveluiden laadun ja vaikutusten seuraamiseen yhdessä lasten, vanhempien ja työntekijöiden kanssa.

Teimme asiakastutkimuksen yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n ja Lempäälän kunnan työntekijöiden kanssa. Asiakastutkimukseen osallistui perhetuvilla käyviä 0-6-vuotiaita lapsia  ja heidän vanhempiaan sekä muutamia sellaisia lapsia ja vanhempia, joita ei tavoitettu palveluiden piiriin.

Aikuisten kanssa juteltiin ja heitä haastateltiin.  Lasten kanssa juteltiin, leikittiin, heidän toimintaansa havainnoitiin ja heitä haastateltiin käsinuken kanssa.

Asiakastutkimuksen pohjalta tunnistimme lapsille ja vanhemmille merkityksellisiä kohtia sekä kehitettäviä kohtia palvelupolulla ja loimme laatukriteerit toiminnalle.

Lasten ja aikuisten laatukriteerit kuvitettiin ja lasten ajatuksista koottiin myös video. Asiakastutkimuksen tuloksia on hyödynnetty perhekeskustoiminnan arvioinnissa, uuden toimintakauden suunnittelussa ja viety eteenpäin myös lautakuntaan.

Lasten laatumittari A3

Vanhempien laatumittari A3

Perheet keskiöön! -toimintasuositus 2/2021

Asiakastutkimuksen toteuttajana olivat: Lempäälän perhekeskustoiminnan palvelupäällikkö Marja Olli, Lempäälän perhetupien ja perhetyön työntekijät, Arjesta voimaa -hankkeen Reetta Kalliomeri ja palvelumuotoilun asiantuntija Anna-Maija Ohlsson. Kuvittajana Oona Niskanen.