Kehitä yhdessä lasten kanssa

Kehitä yhdessä lasten kanssa

Lapset voi ja kannattaa kutsua mukaan kehittämään palveluita ja toimintoja yhtä lailla kuin aikuiset. Olennaista on asenne, että haluamme kehittää yhdessä lasten kanssa ja kuulla lasten ajatuksia.

On hyvä aina pysähtyä miettimään,

  1. Miten kaikenlaiset lapset voivat osallistua ja heille voidaan luoda aktiivisesti tila kertoa näkemyksiään?
  2. Miten osallistuminen voi olla lapsille kivaa ja turvallista?
  3. Miten lasten näkemyksiä voidaan aidosti huomioida?
  4. Miten lapset saavat tiedon siitä, mihin heidän näkemyksiään on huomioitu?
  5. Miten palveluiden ja toiminnan laatua voi systemaattisesti arvioida lasten kokemusten kautta?

Olemme osana kehittämistyötämme menneet lasten luokse heidän arkiyhteisöihin ja kuulleet heitä yhdessä heille tärkeiden arjen aikuisten kanssa. Lisäksi olemme järjestäneet lapsille erilaisia kehittämispäiviä ja -ryhmiä. Jokaisen työntekijän on hyvä nähdä lapset kehittäjäkumppaneina, koska meille syntyy arjessa ja palveluissa jatkuvasti tietoa lasten kokemuksista, tarpeista, joita on tärkeä huomioida kun kehitämme omaa toimintaamme ja palveluitamme tai haluamme vaikuttaa lasten tiedolla. Lapset kannattaa ottaa mukaan myös vaikuttamistyöhön heidän toivomallaan ja heille turvallisella tavalla.

Löydätkin näiltä sivuilta käytännön esimerkin siitä, miten olemme järjestäneet kehittämispäivän vanhempiensa eron kokeneille lapsille ja kehittäjäryhmän perheväkivaltaa kokeneille lapsille. Saat vinkkejä toteutukseen ja huomaat, miten paljon opittavaa ja oivallettavaa meillä on lapsilta. Lisäksi löydät esimerkin siitä, miten olemme kuulleet lapsia osana heidän arkeaan kehittäessämme perhekeskustoimintaa, myönteisesti tunnistavaa varhaiskasvatusta ja vapaa-ajan toimintaa.

Lapsikeskeisen palvelumuotoilun materiaali tarjoaa tukea oman toiminnan  ja työn tarkasteluun yhdessä lasten kanssa tai laajempaan kehittämisprojektiin. Lapsikeskeisen palvelumuotoilun prosessin tuella saat vietyä asioita oikeasti käytäntöön. Lapsikeskeistä palvelumuotoilua ohjaa lapsen oikeudet, myönteinen tunnistaminen ja palvelumuotoilun asenne. Lapsen oikeudet tulevat osaksi kehitettävää toimintaa.

Olemme tehneet kehittämistyön tueksi työkirjan, jonka avulla ammattilaiset voivat kehittää lasten kanssa. Kannattaa käydä tutustumassa!

Katsele palveluita lapsen silmin-työkirja