Tilannekuva

Tilannekuva

Työkalu: Tilannekuva lasten tai nuorten näkökulmasta

Menetelmä sopii hyvin kaikenikäisille!

  • Piirrä isolle kartongille Ilojen aurinko, Harmitusten haamu ja Toiveiden puu.
  • Kerro lapsille, mistä asiasta (esimerkiksi kehitettävästä tuotteesta tai palvelusta) haluat kuulla heidän ajatuksiaan. Mieti kysymys ja sanavalinnat etukäteen. Käytä tarvittaessa kuvia tukena kysymyksen esittämiseen.
  • Varmista, ymmärsivätkö lapset tehtävänannon.
  • Pyydä lapsia piirtämään tai kirjoittamaan ajatuksia: aurinkoon ilahduttavia asioita, haamuun harmittavia asioita ja puuhun asioita, joita toivoo. Voit toimia myös kirjaajana, mutta käytä kirjatessasi lapsen kieltä. Kirjoittamisen tai piirtämisen sijaan lapset voivat myös valita valmiita kuvia, joilla kuvaavat näitä kolmea asiaa. Kuvat voivat olla esimerkiksi lehtileikkeitä tai Papunetistä tulostettuja kuvia.
  • Tee havaintoja lasten tehdessä tehtävää. Mitä lapset kertovat tekemisen ohessa? Mitä havaitset ja näet? Kirjaa ylös havainnot.
  • Pysähdy lapsen luokse ja pyydä kertomaan, mitä lapsi on piirtänyt, kirjoittanut tai liimannut. Tarkenna miksi-kysymyksillä saadaksesi lisätietoa ja ymmärtääksesi asioiden merkityksen lapsen näkökulmasta.

Katso muut menetelmät »