Kuvallinen palvelupolku

Kuvallinen palvelupolku

Työkalu: Kuvallinen palvelupolku

Palvelupolku on palvelumuotoilun työkalu, jolla kuvataan palvelukokemusta asiakkaan näkökulmasta.

Palvelupolun karkea rakenne:

  • Miten lapsi saa tietää palvelusta?
  • Mikä saa hänet valitsemaan palvelun?
  • Mitä palvelussa tapahtuu ja miltä se tuntuu?
  • Mitä palvelun käytön jälkeen tapahtuu?

Palvelupolkutyökalusta löytyy paljon esimerkkejä internetistä. Lasten kokemuksia palveluista tai toiminnasta sekä niiden vaikutuksista voi kartoittaa kuvallisen palvelupolun kautta.

1. Mieti mistä tuokioista palvelu tai toiminta muodostuu lapsen näkö- kulmasta ja tulosta, piirrä tai ota kuvat polun eri vaiheista. Kyse voi olla laajasta palvelukokonaisuudesta tai pienestä palvelutuokiosta. Kuvat pitää valita niin, että ne ovat lapselle ymmärrettäviä ja sopivat lapsen arjen kokemuksiin ja kiinnittävät tilanteet kontekstiin, josta tietoa halutaan.

2. Ota iso rullapaperi, johon liimaat valitsemasi kuvat oikeassa järjestyksessä.

3. Ota mukaan eri värisiä kyniä, kuvia, lehtileikkeitä, hymynaamatarroja tms.

4. Käy lasten kanssa läpi, mitä polulla olevissa kuvissa on. Pyydä lapsia täydentämään janaa kuvilla, piirroksilla, hymynaamoilla ja kirjoituksilla. Käytä tukena kysymyksiä, esim.

  • Mitä tässä kohtaa tapahtuu tai tapahtui?
  • Mikä jäi mieleen?
  • Millaisia tunteita heräsi?
  • Mikä auttoi?

Voitte pysähtyä eri kohtiin yhdessä. Syvennä keskustelua kysymällä, mitkä asiat, tapahtumat, sanat tai teot ovat olleet tärkeitä ja millaisia merkityksiä lapsi toiminnalle, asioille tai paikoille antaa. Voit osallistua itse polun täydentämiseen kirjoittamalla ylös asioita, joita lapset kertovat työskentelyn aikana.

Vinkki

Anna lapsen/lasten tuoda polulle juuri ne asiat, ihmiset ja paikat, jotka he itse haluavat.Valitsemasi kuvat tuovat kontekstia ja fokusta työskentelyyn, mutta niiden ei ole tarkoitus rajata lapsen kokemuksia.

Katso muut menetelmät »