Haastattelu

Haastattelu

Työkalu: Haastattelu

Tiedosta haastattelun haasteet! Haastattelu on paljon käytetty menetelmä, mutta erityisesti nuorempien lasten kohdalla se ei yleensä toimi, koska se ei ole lapselle luontainen vuorovaikutuksen tapa. Lapsi saattaa helposti pyrkiä vastaamaan sen mukaisesti, mitä kuvittelee aikuisen häneltä odottavan. Erityisesti pieni lapsi saattaa vastata yhdellä sanalla kysymyksiin tai kokea tilanteen epämiellyttävänä, jolloin aikuisen johdattelua on vaikea välttää. Jos haluat kokeilla haastattelua pienen lapsen kanssa, kannattaa siihen liittää leikillisiä elementtejä. Voit esimerkiksi lähettää kysymykset lapselle lennokilla tai ottaa kysymysten
esittäjäksi käsinuken.

  • Haastattelun voi toteuttaa myös puhelimitse tai esimerkiksi videopuheluna.
  • Haastattelun voi toteuttaa sekä yksilö- että ryhmähaastatteluna. Mitä pienempiä lapsia on mukana, sitä enemmän aikuisia tarvitaan, jotta ymmärryksen syntyminen on mahdollista ja jokaisen paikalla olevan lapsen mahdollisuus osallistua taataan. Myös toteutustapa vaikuttaa siihen, kuinka monta aikuista on hyvä olla paikalla. Nyrkkisääntönä ryhmähaastattelun koolle voisi pitää max 6 lasta/2 aikuista.
  • Käytä selkeää ja konkreettista kieltä sekä lyhyitä lauseita: sovita omaa puhettasi lapselle sopivaksi käyttämällä lapsen sanoja.
  • Varmista, ymmärtääkö lapsi keskeiset käsitteet samalla tavalla kuin sinä. Voit testata niitä etukäteen tuttavapiirin lapsilla. Muista, että lapsi saattaa vastata sellaiseenkin kysymykseen, jota ei ymmärrä.
  • Vältä johdattelua. Älä tuo esiin omia oletuksiasi tai sellaista tietoa, jota lapsi ei nosta esiin.
  • Käytä avoimia kysymyksiä. Kysy yksi kysymys kerrallaan.
  • Jos et ymmärrä, mitä lapsi kertoo, ihmettele sitä ääneen. Kysy mitä lapsi tarkoittaa tai pyydä kertomaan lisää.
  • Anna myös lapsen tehdä aloitteita keskustelun tai toiminnan kautta. Lapset kertovat myös toiminnallaan, mikä heille on tärkeää.

Katso muut menetelmät »