Työkalu toteuttamisen suunnitteluun

Työkalu toteuttamisen suunnitteluun

Mieti ja suunnittele seuraavat asiat

1. Lapsen tarpeeseen vastaaminen

 • Mikä lasten kokema ongelma ratkaistaan ja miten?
 • Mihin lasten kokemiin tarpeisiin vastataan ja miten?

2. Lapsen oikeudet

 • Mitkä lapsen oikeudet tulee erityisesti huomioida toteutuksessa?
 • Miten oikeudet toteutetaan ja miten toteutumista arvioidaan?

3. Kohderyhmä

 • Mitkä ovat palvelun tärkeimmät kohderyhmät? Ovatko lapset pääkohderyhmä vai välillinen kohderyhmä?
 • Mistä kohderyhmä tavoitetaan?

4. Toiminnot

 • Minkälaisia toimintoja tai tehtävärooleja kehitetyn
  palvelun toteuttaminen edellyttää?

5. Avainkumppanit

 • Mihin toimintoihin tarvitaan kumppaneita?

6. Resurssit

 • Mitä resursseja kehitetyn palvelun toteuttaminen vaatii

7. Kulurakenne

 • Mitä kuluja kehitetyn palvelun toteutuksesta syntyy? Mikä on kulurakenne?

8. Vaikutusten seuraaminen

 • Miten jatkossa kerätään palautetta lapsilta ja muilta mahdollisilta kohderyhmiltä?
 • Miten seurataan organisaation tavoitteiden täyttymistä?

Lataa työkalu