Kokeiluversion testaaminen

Kokeiluversion testaaminen

Työkalu: Kokeiluversion testaaminen lasten kanssa

Kokeiluversiota voi testata joko lapsiryhmän tai yksittäisen lapsen kanssa. Ryhmätilanteissa tulee ottaa huomioon se, että kaikki lapset uskaltavat ja pääsevät sanomaan oman mielipiteensä. Testaamista voi tehdä hyvin erilaisissa ympäristöissä, esimerkiksi verkossa, omien asiakkaiden kanssa tai ihmisten parissa kadulla. Sopiva tapa riippuu kohderyhmästä tai testattavasta ideasta. Muista tarkoituksenmukaisuus.

Testitilanteessa pitää huomioida seuraavat asiat:

  • Kerro testiin osallistuvalle selkeästi, mistä on kyse. Muistuta, että kyse ei ole osallistujan osaamisen testaamisesta vaan idean testaamisesta. Tavoite on luoda tila, jossa on lupa ja mahdollisuus antaa palautetta. Lapset ovat kyllä tottuneita osallistumaan erilaisiin kokeisiin, mutta nimenomaan sellaisiin testeihin, joissa testataan heidän osaamistaan. Siksi asiaan on tärkeää kiinnittää huomiota.
  • Panosta motivointiin. Mitä osallistuja saa testiin osallistumisesta itselleen? Testiin osallistujat tekevät suuren palveluksen, joten kiitos ja palkkio ovat paikallaan.
  • Testitilanteessa olet havainnoijan ja haastattelijan roolissa. Älä ohjaa tai neuvo lasta, vaan anna hänen edetä omaa tahtiaan, kokeilla rauhassa ja kertoa ajatuksistaan. Havainnoijana sinun on tärkeää kiinnittää huomiota juuri lapsen toimintaan ja reaktioihin. Testitilanteen lopussa voit tehdä myös pienen haastattelun.

Katso muut menetelmät »