Testaa ja kokeile

Ratkaisuehdotusta testataan aina kohderyhmällä, eli ideaa kokeillaan kohderyhmään kuuluvien lasten kanssa. Ideoita on hyvä testata jo aikaisessa vaiheessa, jotta voidaan varmistua siitä, että ratkaisu todella vastaa kohderyhmän tarpeisiin ja alkuperäiseen ongelmaan. Testaamisen ja kokeilemisen tarkoituksena on hioa ratkaisua vieläkin paremmaksi – voidaan myös päätyä tulokseen, että idea ei toimi. Testaamisen jälkeen ratkaisua kehitetään edelleen, jonka jälkeen testataan uudestaan. Tätä jatketaan, kunnes idea on toteuttamiskelpoinen. On hyvä muistaa, että tuotteet tai palvelut eivät tule koskaan lopullisesti valmiiksi, vaan ajan ja tarpeiden muuttuessa myös niitä täytyy pystyä muuttamaan.

Ensimmäisen testikierroksen voi tehdä jo hyvinkin alustavan idean kanssa. Testaamisen on tarkoitus olla nopeaa, helppoa ja halpaa. Testaamista varten ratkaisuideasta rakennetaan kokeiluversio. Tämä voi olla oikeastaan millainen vain, esimerkiksi paperille piirretty verkkosivu tai näytelty palvelutilanne. Kokeiluversion tarkoitus on esitellä ideaa tai sen osaa, se ei vielä ole valmis tuote.

Kokeileminen ja testaaminen vaativat mielikuvitusta ja heittäytymistä. Se on kuin leikkiä, ja siksi lapset saattavat olla näissä työvaiheissa jopa helpompi kohderyhmä ja kumppani kuin aikuiset.

Kokeiluversion voi rakentaa myös yhdessä lasten kanssa. Kokeiluvaiheesta muodostuu tällöin jo luonteva ensimmäinen testikerta, koska voidaan tarkastella, miten lapset ideaan suhtautuvat tai mitä asioita he nostavat olennaisimmiksi. Jos kokeiluversiota ei rakenneta yhdessä lasten kanssa, se tulee kuitenkin aina testata kohderyhmällä.

Työkaluja ja esimerkkejä