Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää, pyytämään koulutusta tai sparrausta konkreettiseen tekemiseen, ole yhteydessä Hannaan: hanna.tulensalo@pelastakaalapset.fi puh. 040-5640835

Tekijät

Reetta Kalliomeri on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä (VTM) ja on työskennellyt koulukuraattorina sekä järjestöpuolella erilaisissa kehittämishankkeissa lasten ja perheiden osallisuuden ja myönteisen tunnistamisen vahvistamiseksi. Toimintaympäristöinä ovat olleet lasten arjen yhteisöt ja perheiden palvelut sekä erityisesti eroauttaminen ja perheväkivaltatyö lasten osallisuuden näkökulmasta. Parasta työssä ovat osallisuutta ja yhdessä tekemistä vahvistavat kohtaamiset, lapsista liikkeelle lähtevät kehittämiskokeilut sekä yhdessä oivaltaminen

 

Katja Mettinen on koulutukseltaan erikoistuva sosiaalityöntekijä (YTM) ja on työskennellyt lasten, nuorten sekä perheiden kanssa 20 vuoden ajan. Hän on työskennellyt niin asiakas- kuin kehittämistehtävissä sekä järjestö- että kuntakentällä. Katja innostuu, kun tehdään yhdessä tai kun puhutaan kohtaamisesta, osallisuudesta tai rakenteista.

Anna-Maija Ohlsson on sosiaalipsykologi (YTM) ja intohimoinen ihmiskeskeisen suunnittelun puolestapuhuja. Hänellä on 20 vuoden kokemus asiakaskokemuksen tutkimuksesta sekä palvelumuotoilusta. Anna-Maija uskoo, että ihmisten ajatusten, arvojen ja käyttäytymisen ymmärtäminen on kriittinen elementti vaikuttavien ratkaisujen luomisessa. Se on myös loputon inspiraation ja motivaation lähde tekemisessä, minkä maailmaan Anna-Maija haluaa luotsata aina kokonaisvaltaisesti organisaation eri tekijöitä.

Sonja Soini on erikoistuva sosiaalityöntekijä (YTM) ja aloittanut uransa lastensuojelun sosiaalityöntekijänä. Sonja oli itse aktiivinen lapsi ja nuori ja hänelle on siksi tärkeää, että lapset nähdään toimijoina, eikä vain erilaisten toimintojen kohteina. Työssään hän pyrkii nostamaan lapsia ja heidän näkökulmiaan esille, on kyse sitten viranomaistyöstä, kehittämisestä tai päätöksenteosta.

Hanna Tulensalo on koulutukseltaan nuorisotyöntekijä ja lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoissosiaalityöntekijä (YTL). Hän toimii kehittämispäällikkönä Pelastakaa Lapset ry:llä ja ennen tätä tehtävää hän on työskennellyt erilaisissa lapsi- ja perhepalvelujen kehittämistehtävissä yli 20 vuoden ajan. Hanna syttyy lasten osallisuuden ja lapsen oikeuksien edistämisestä, dialogisuudesta ja yhdessä oppimisesta.