Näytelmä

Näytelmä

Lasten tai nuorten ratkaisuehdotuksia tilanteisiin näytelmän kautta

Menetelmä sopii hyvin kaikenikäisille! Tarkoituksena on saada lapset eläytymään näytelmään, jonka avulla he voivat tuottaa ratkaisuja.

1. Mieti alkutarina etukäteen sen mukaan, mistä olet kiinnostunut.
Esimerkki: Koulun pihaa remontoidaan ja kaksi lasta keskustelevat, miten pihan pitäisi muuttua, jotta se olisi lasten mielestä parempi.
Esimerkki: Kun palvelussa kysytään perheen kuulumisia, kysytään sitä yleensä isältä tai äidiltä. Tällä kertaa työntekijä kysyykin lapselta, mitä sinulle ja teidän perheellenne kuuluu.

2. Tee tarina, johon lapsen on helppo samaistua omien arkisten kokemustensa kautta. Tarina voi olla esimerkiksi johonkin palveluun tuleminen tai jonkin tilanteen kuvitteellinen kokeminen.

3. Tarinan voi esittää esimerkiksi käsinukeilla, legoukkeleilla tai pikkuesineillä. Voit kertoa, keitä henkilöt ovat, mutta anna lapsille mahdollisuus nimetä heidät.
Esimerkki: kaksi lasta esittää joko lapsia, jotka alkavat keskustella koulun pihan muutoksista, tai työntekijää ja lasta keskustelemassa.
Esimerkki: esitä koulun pihan muutokseen liittyvää esimerkkinäytelmää legoukkeleilla. Pysäytä näytteleminen ja kysy lapsilta, mitä ukkelit seuraavaksi sanovat. Jatka näytelmää lasten ehdotuksen mukaisesti, kunnes pysäytät sen jälleen.

4. Näyteltyäsi tai lasten näyteltyä kysy lapselta tai lapsilta: ”Mitä sitten tapahtuu?”, ”Miltä lapsesta tuntuu?”, “Millainen leikkikentän pitäisi pihassa olla?”,“Mitä aikuisen pitäisi kysyä seuraavaksi lapselta?”, ”Mitä pitäisi tapahtua, että lapsella olisi hyvä olla?”

5. Jatka näytelmää lasten vastaamien ratkaisuehdotusten mukaisesti. Voit samalla tehdä tarkentavia kysymyksiä: ”Mitä se tarkoittaa?”, ”Miksi se tekee niin?”

6. Lopeta näytelmä, kun ratkaisuehdotus on sinun ja lasten mielestä valmis. Kertaa lopuksi, millainen ratkaisusta tuli.

Tärkeintä on ottaa vastaan lasten erilaisia ratkaisuehdotuksia sellaisenaan, ethän vähättele niitä. Lapset kuljettavat tarinaa, ja sitä voi pysähtyä pohtimaan lasten kanssa eri näkökulmista.

Lapset voivat osallistua näytelmään myös hymynaamalapuilla. Voit esimerkiksi kysyä, miltä näytelmän lapsesta tuntui, kun työntekijä kysyi häneltä kuulumisia. Hymynaamoilla lapset voivat ilmaista tunteitaan näytelmän eri kohtiin liittyen.

Vinkki

Anna lapsen kuljettaa tarinaa ja tarkenna kuulemaasi. Kysy kysymyksiä, jotka auttavat sinua saamaan ymmärrystä lapsen kokemusmaailmasta sekä aiheesta, josta olet kiinnostunut. Jos esiin nousee jotain sinua yllättävää, pysähdy siihen: pyydä kertomaan lisää!

Katso muut menetelmät »