Kehittämishaasteen määrittäminen

Kehittämishaasteen määrittäminen

Työkalu: Kehittämishaasteen määrittäminen

1. Pohdi ja määritä vastaukset näihin kysymyksiin:

Mitä haluat saavuttaa? Mikä on ratkaistava ongelma? Mikä ratkaistava ongelma on lapsen sanoin? Tässä kohdassa on tärkeää lähteä liikkeelle lapsen näkökulmasta, minkälaista muutosta lapset toivovat? Miten tämä sopii yhteen organisaation tavoitteiden ja arvojen kanssa? Pyri sanoittamaan ratkaistava ongelma lapsen näkökulmasta, lapsen sanoin.

2. Mittarit, joilla arvioit kehittämisen onnistumista:

A. Onnistumisen mittarit lapsen näkökulmasta. Mikä on lasten kokemus siitä, miten asiat ovat tai miten asiat ovat muuttuneet?
B. Onnistumisen mittarit organisaation näkökulmasta. Onko päästy organisaation tavoitteisiin ja palvelevatko tehdyt muutokset organisaation tavoitteita?
C. Onnistumisen mittarit lapsen oikeuksien näkökulmasta. Valitse kehittämäsi palvelun kannalta ne lapsen oikeudet, joiden toteutumisesta tulee erityisesti huolehtia. Mieti, miten lapsen oikeuksien toteutumista arvioidaan.

3. Ketkä ovat muutoksen kohderyhmää? Mistä tavoitat nämä lapset?

4. Mieti tutkimuskysymyksiä, jotka auttaisivat sinua kehittämään palvelua.

Mitä haluaisit oppia siitä, miten lapset käyttävät palvelua nyt? Mitä haluaisit oppia asiakkaan tarpeista, tunteista ja käyttäytymisestä?

5. Mitkä haasteet ja esteet estävät asioiden toteutumisen tällä hetkellä?

6. Mitä tiedät jo kohderyhmään ja ratkaistavaan ongelmaan liittyen?

Lataa työkalu

Katso muut menetelmät »