Esimerkki: Lasten iltapäivätoiminnan kehittäminen

Esimerkki: Lasten iltapäivätoiminnan kehittäminen

Case: BC Nokia

BC Nokia aloitti iltapäivätoiminnan järjestämisen Nokialla, ja halusimme tietää, mikä lapsille on tärkeää iltapäivätoiminnassa ja milloin lapsella on hyvä olla kerhossa. Järjestimme lapsille “unelmien iltapäivä” -työpajan, jossa lapset kertoivat ajatuksiaan unelmien iltapäivästä. Tämä toteutettiin liimaamalla lehtileikekuvia isolle yhteiselle kartongille ja kertomalla näistä kuvista. Lisäksi keskustelimme pienryhmissä siitä, milloin lapset kokevat, että heillä on hyvä olla kerhossa.

Tämän työskentelyn pohjalta määritimme toiminnassa onnistumisen mittareiksi nämä lasten tärkeiksi kokemat asiat:

 • Saan tehdä asioita, joista tykkään. Mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi siihen, mitä leikkii.
 • Minulla on kavereita, joiden kanssa voin olla.
 • Saan olla kerhossa sellainen kuin olen: minun ei tarvitse esittää tai pelätä että joudun kiusatuksi.
 • On mahdollista hakeutua hiljaiseen paikkaan, jos väsyttää ja on kova meteli.
 • Aikuisilla on aikaa kuunnella lapsia. Aikuiset tarvittaessa auttavat ja puuttuvat.
 • Lapset kuuntelevat aikuisia, ja on yhdessä sovittuja sääntöjä, joita noudatetaan. Lapsi saa päättää leikkimisestä mutta ei lyömisestä.
 • Minulla on turvallinen olo. Minua ei kiusata.
 • On mahdollisuus esittää toiveita ja joskus ne toteutuvat.

Myös työntekijöille järjestettiin kolme työpajaa, joissa pohdittiin, mikä heille on tärkeää iltapäivätoiminnassa. Työntekijöiden näkökulmasta onnistumisen mittareiksi määritettiin nämä asiat:

 • Lapset viihtyvät.
 • Välitetään toisistamme.
 • On myönteinen ilmapiiri.
 • Toiminta on kaikille turvallista.
 • Viestintä on avointa lasten ja aikuisten kesken.
 • Vallitsee molemminpuolinen luottamus.
 • Aikuisilla on viimesijainen vastuu ja päätösvalta.

Tämän työskentelyn pohjalta valitsimme keskeisimmät lapsen oikeuksien artiklat, joiden toteutumista mittareilla seurataan:

 • 13: Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivätloukkaa muiden oikeuksia. Lapsella on oikeus saada tietoa.
 • 19: Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä.
 • 31: Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään.

Loimme mobiilikyselyn, jolla voimme seurata systemaattisesti onnistumistamme. Testasimme kyselylomakkeen kysymyksiä iltapäivätoiminnan lasten kanssa ja teimme tämän testauksen pohjalta vielä muutamia muutoksia kyselyyn.

Katso muut esimerkit »