Onnistuminen: Mielihuvitus-taidenäyttely

Onnistuminen: Mielihuvitus-taidenäyttely

Lapsikeskeisen palvelumuotoilun tuloksia

LUOMISEN JA ONNISTUMISEN ILOA LASTEN TOTEUTTAMASSA MIELIHUVITUS-TAIDENÄYTTELYSSÄ

Kulttuurikeskus PiiPoossa on kokoontunut lasten taidetoiminnan asiantuntijaryhmä Väriläiskä vuodesta 2017.

Vuonna 2018 Väriläiskä-ryhmän työskentelyn teemana oli mielikuvitus ja sen merkitys. Työskentelyn tuloksena syntyi toiminnallinen Mielihuvitus-näyttely, joka kertoi lasten omaa tarinaa mielikuvituksen merkityksestä heille itselleen. Väriläiskän asiantuntijalasten mukaan mielikuvitus on muun muassa: ”Paikka, jossa voi eksyä turvallisesti, jossa umpikujat on tärkeitä ja jossa asiat ovat erikseen, mutta lähekkäin.”

Toiminnassa toteutuvat lapsen oikeuksien sopimuksen artikla 12: ”lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti” sekä artikla 31 ”lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään”. Aikuisten rooli lasten asiantuntijaryhmässä on mahdollistava ja kuunteleva. Toiminnassa pyritään kuulemaan asiat niin, kuin lapsi ne sanoo tai näyttää, ja dokumentoimaan ideoita ilman ”aikuisuuden ja realismin filtteriä”. Työskentelyyn, uppoutumiseen ja ideoissa harhailuun varataan aikaa, ja teemoja tutkitaan eri taiteenlajien menetelmillä usean kuukauden ajan. Ryhmään osallistuminen on ilmaista.

Palautetta kerättiin ryhmän lapsilta sekä keskustellen että toiminnallisin menetelmin tapaamiskertojen lopuksi. Hetken merkkaaminen -harjoitteessa lapset menivät siihen paikkaan ja asentoon, jossa kokivat jotain, mikä sillä kerralla oli heille tärkeää. Halutessaan lapsi kertoi, miksi meni juuri valitsemaansa paikkaan. Kosketa jotain -harjoitteessa pyydettiin koskemaan jotain, mistä tuli vaikkapa innostunut, ihmettelevä tai rauhallinen olo. Näiden harjoitteiden kautta ohjaajat saattoivat havainnoida jokaisen lapsen yksilöllistä kokemusta kullakin tapaamiskerralla. Lasten mielestä osallistuminen oli usein mukavaa ja mieluisaa. Erityisesti lapset innostuvat, kun työskentelyyn tuotiin omia mielenkiinnon kohteita ja tehtiin niitä näkyväksi. Isoimmat wow-fiilikset tulivat esiin näyttelyiden avajaisissa. Lasten ylpeys omasta tekemisestään ja omien ideoiden hyödyntämisestä oli käsin kosketeltavaa. Mielihuvitus-näyttelyn avajaisissa yksi väriläiskäläinen kiteytti ajatuksensa ohjaajille: ”Onneksi teillä oli meidät.” Luomisen ja onnistumisen ilo näkyy väriläiskäläisissä ja näyttelyissä, jollaisia me aikuiset emme koskaan olisi keksineet.

Toiminnan arvioinnissa ja jatkokehittelyssä taidekasvattajien kanssa nousi esiin osallisuuden jatkuvan määrittelyn tarve. Eri-ikäisten lasten yksilölliset tarpeet, valmiudet ja oma tahto ja tavat osallistua vaihtelevat. Näiden kunnioittaminen vaatii jatkuvaa arviointia ja edellyttää osaamista, herkkyyttä ja reagointikykyä ryhmän ohjaajilta. Haasteelliseksi koettiin uusien asioiden ja käsitteiden sanoittaminen lasten kielelle ja se, miten varmistaa, että asiat ovat ymmärretty riittävän samankaltaisesti, jotta jokaisella lapsella olisi yhtä hyvä mahdollisuus osallistua omana itsenään.

Videoidussa palautteessa väriläiskäläiset kertovat toiminnan merkityksestä mm. näin:

 • Aikuinen: Mitä se väriläiskäläisyys tarkoittaa?
 • Lapsi: Niinkun sitä, että siellä suunnitellaan näyttelyä.
 • Aikuinen: Millaisen näyttelyn te olette nyt suunnitelleet?
 • Lapsi: Mielikuvitus.
 • Aikuinen: Mitä se mielikuvitus sulle merkitsee?
 • Lapsi: No, vähän supersankaria ja semmosta. Ja vähän hurjaa. Mä tykkään hurjista jutuista. Mun toinen nimi on Batgirl.
 • Aikuinen: Mitä sä ajattelet siitä, että lapset saa itse suunnitella asioita?
 • Lapsi: Mitä se tarkottaa? Mä en tiiä.
 • Aikuinen: Hmmmm… Ootko sä aiemmin suunnitellut näyttelyä?
 • Lapsi: En, se oli eka kerta.
 • Aikuinen: Oliko se susta mukavaa?
 • Lapsi: Joo.
 • Aikuinen: Mitä mielikuvitus sulle merkitsee?
 • Lapsi: Kaikkee periaatteessa?
 • Aikuinen: Mitä esimerkiksi? Haluatko kertoa?
 • Lapsi: Että mun gerbiili Nipsu lentäis omilla siivillä pois.
 • Aikuinen: Kyllä. Se on todella mielikuvituksellinen idea.